Potvrdzuje sa, že Východné nie je lokalita, o ktorú by sa banky ani ďalší poskytovatelia bili… Svedčí o tom aj fakt, že v celej lokalite nie je ani jeden bankomat na výber hotovosti či bezhotovostné operácie.

Bankomat SLSP. Foto: Slovenská sporiteľňa

Bankomat SLSP. Foto: Slovenská sporiteľňa

Poslanec Cyril Sekerka (Smer-SD) preto opätovne žiadal Miestny úrad v Rači, aby to vybavil. Na februárovom zastupiteľstve “Žiadal informáciu, či boli opakovane oslovené bankové subjekty za účelom osadenia bankomatu na Východnom.”

Mestská časť Bratislava – Rača v odpovedi na jeho požiadavku uviedla, že “opakovane oslovila viaceré bankové inštitúcie (hlavne tie, ktoré majú pobočku na území mestskej časti). Osloveným bankovým inštitúciám boli ponúknuté i Vami vytipované vhodné miesta na umiestnenie bankomatu.

Napriek našej snahe doposiaľ ani jedna z bankových inštitúcií neprejavila záujem o inštaláciu bankomatu na Východnom. Mestská časť Bratislava – Rača bude i naďalej vyvíjať snahu riešiť tento problém, ktorý trápi obyvateľov Východného,” uvádza sa v odpovedi, ktorú vypracoval Peter Stovíček a jej celé znenie bolo súčasťou programu zasadnutia zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača 1. apríla 2014.