Cyklisti z Bratislavy, ale najmä Rače, Východného a Vajnor, sa môžu tešiť na nové kilometre ďalšej novej cyklotrasy – a nie je to cyklomagistrála JuRaVa! Na septembrovom zastupiteľstve MČ Bratislava – Rača odsúhlasili poslanci projekt „Cyklotrasa v úseku žst. Bratislava-Východ – žst. Bratislava-Vajnory“.

Ide o rekonštrukciu cesty s umiestnením cyklotrasy od železničnej stanice Bratislava – Vajnory po otočku autobusov na južnom okraji Rendezu s využitím dopravného priestoru komunikácie a cestného pozemku v celkovej dĺžke 2,687 km.

Plánovaný Cyklochodník Rača - Východné - Vajnory sa má začať stavať už tento rok!

Plánovaný Cyklochodník Rača – Východné – Vajnory sa má začať stavať už tento rok!

Účelom stavebných úprav je vytvoriť systém cyklotrás prepájajúcimi jednotlivé cyklotrasy s napojením sa na cyklotrasu Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála JuRaVa, na ktorej v súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce. Ďalším možným budúcim napojením je na pripravovanú cyklotrasu Trnavské Mýto – Rožňavská – Vajnory – Zlaté Piesky, na ktorú je už spracovaná štúdia!

Mestská časť Bratislava – Vajnory pripravila projektovú dokumentáciu  a zároveň vysúťažila aj zhotoviteľa za cenu diela vo výške 173 897,08 eur s DPH s termínom zhotovenia 17 dní.

“Ďakujem poslancom račianskeho zastupiteľstva, ktorí takmer jednohlasne podporili projekt vybudovania nového cyklochodníka, ktorý spojí Raču cez Východné s Vajnorskými jazerami,” napísal na facebooku starosta Peter Pilinský.

Predmetný projekt sa navrhuje zrealizovať formou združenej investície Hlavného mesta SR Bratislavy a dvoch mestských častí – Vajnory a Rača. Suma (zvýšenú o rezervu) vo výške 180 000 eur sa navrhuje rozdeliť medzi tri subjekty a realizácia do dvoch kalendárnych rokov. Prvá časť by bola zrealizovaná ešte v roku 2014.

V roku 2014
1) Hlavné mesto SR Bratislavy 65 000 EUR
2) Mestská časť Vajnory 28 000 EUR
SPOLU 93 000  EUR

V roku 2015
1) Hlavné mesto SR Bratislavy 57 000 EUR
2) Mestská časť Rača 30 000 EUR
SPOLU 87 000 EUR