Na stránke enviroportal.sk sa objavilo oznámenie developera Rínku Rača, v ktorom ohlasuje v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zmenu navrhovanej činnosti v projekte Obytný súbor Rínok Rača. Spoločnosť 2JTI s.r.o. ako navrhovateľ požaduje schválenie stavebno-technického riešenia stavby pred jej dokončením.

Pristavujú jedno podlažie

Ide o zväčšenie hrubej podlahovej plochy pozemných stavieb o 3523 m2 (zo 65 022 m2 na 68 545 m2 podlahovej plochy) a zvýšenie počtu parkovacích stojísk z 835 na 848.

Najväčšie zmeny sa týkajú objektu OV7 (občianska vybavenosť), stavebný objekt SO 18, na nároží Kubačovej a Sadmelijskej ulice.

Projekt Rínok Rača bude mať podlahovú plochu väčšiu o vyše 3500 m2 oproti vydanému povoleniu. Pribudlo jedno celé podlažie v objekte OV7.

Zmena spočíva v pridaní jedného podzemného podlažia (2.P.P.), rozšírení pôdorysu 1. a 2. podzemného podlažia, rozšírenie pôdorysu 1. NP v súlade s podzemím (zväčšenia zastavanej plochy), vytvorení terasy reštaurácie na 1. NP na rozšírenom pôdoryse podzemia a rozšírení pôdorysu 2. NP v súlade s 1. NP.

Najväčšie zmeny sa týkajú objektu OV7 (občianska vybavenosť), stavebný objekt SO 18, na nároží Kubačovej a Sadmelijskej ulice. Tam už developer vybudoval o jedno celé podlažie navyše.

“Predmetom zmeny stavby pred dokončením SO-18 Občianska vybavenosť OV7 je úprava objektu v zmysle požiadaviek developera. Funkčná náplň sa principiálne nemení. Objekt má prevažujúcu funkciu obchod a služby. Prvé podzemné podlažie bolo uvoľnené ako multifunkčná plocha pre funkcie pohybových aktivít kultúrnych činností a športu. Vzhľadom na to že objekt bude určený na prenajímanie upresnenie vnútorného usporiadania bude riešené podľa druhu prevádzok ktoré budú požadovať nájomcovia. Požadované stavebné úpravy budú dopracované až v čase, kedy budú známi nájomcovia v príslušných profesiách,” uvádza žiadateľ v oznámení.

Nové podlažie už stojí

V skutočnosti je už požadované druhé podzemné podlažie vybudované a developer žiada od úradov už len odobrenie tohto jeho konania.

Rínok Rača: Pohľad od Kadnárovej ulice.

Zmeny požaduje developer aj pri objekte C3, kde má byť priestor pre materskú školu (pôvodná zastavaná plocha 575,32 m2, nová ZP 696,72 m2, nárast o 121,40 m2), ako aj ďalšie menšie úpravy pri iných častiach projektu resp. stavby.

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť v dňoch od 25. marca do 7. apríla 2022 na prízemí budovy magistrátu Primaciálne nám. 1 v priestoroch Služieb občanom.

V elektronickej podobe je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnené tu.

Nie je to prvá zmena

Stavba už jednou zmenou prešla – v roku 2018 podpísal starosta Michal Drotován memorandum, v ktorom sa s developerom dohodol na zrušení 4 dvojizbových bytov v budove D3 (v projekte celkovo ich ostalo 473), terasy a pivničných priestorov.

V projekte si bude Rača prenajímať od developera priestory na 4 triedy pre materskú školu, ktorej realizácia si tiež vyžiadala niektoré zmeny v projekte a už vydaných povoleniach.

Rínok Rača vzniká na mieste bývalých Vinárskych závodov, ktoré developer kompletne asanoval.

Projekt Rínok Rača vzniká v areáli bývalých Vinárskych závodov Rača.

Územné rozhodnutie získal v roku 2018 (starostom bol Pilinský), stavebné povolenie koncom roku 2018 (Drotován). Dokončenie sídliska sa predpokladá v roku 2023.

jč, foto autor, enviroportal/2JTI