V programe zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. februára 2022, sa nachádza aj bod o udelení súhlasu s búraním budov na Strelkovej ulici v Experimentálke.

Časť budovy patrí súkromnému vlastníkovi, zvyšok so súpisným číslom 7439, požaduje Mestská časť Rača asanovať na vlastné náklady. Rača sa zaväzuje zabezpečiť potrebné doklady pre vydanie povolenia na odstránenie stavby a tiež realizáciu likvidácie časti stavby.

Budova v Experimentálke

Najneskôr 5 rokov od vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta sa Rača zaväzuje vybudovať na nezastavanom pozemku, ktorý sa uvoľní zbúraním časti stavby, voľnočasový park Strelkova ulica s prvkami zázemia.

Objekt tvorí dvojpodlažná budova podpivničená technickým suterénom a ukončená plochou strechou. Súčasťou objektov určených na asanáciu je aj spojovací most Pavilónu „A“ s Pavilónom „B“. Viac o návrhu tu.

Objekt tvoria dva pavilóny – jeden je v súkromných rukách, druhý vo vlastníctve mesta.

Okrem jaslí, ktoré už neposkytujú azyl deťom dlhé roky, sa v časti objektu nachádzalo aj obľúbené Espreso Trop.

Letná terasa Espressa Trop. Foto: Facebook Espresso Trop v čase, keď poskytovalo služby.

Podľa informácií od poslancov MZ Rača nie je v rozpočte na rok 2022 vyčlenená suma na asanáciu objektu. Neprebehla ani rozsiahlejšia verejná diskusia o možnom využití na iné účely – napríklad novú škôlku po tom, čo bolo stavebné povolenie na budovanie inej materskej školy v objekte bývalej vinárne Tramín zastavené.

Budovanie parku v tesnom susedstve s frekventovanou električkovou traťou plánuje vedenie MČ realizovať z príspevkov z európskych fondov. Zatiaľ však financie na tento projekt neboli vyčlenené a nie je zrejmé, či už je projekt na ich čerpanie podaný alebo pripravený.

Budova, ktorú chce Rača asanovať, sa nachádza medzi bytovkami na Kadnárovej a električkovou traťou.

Stav objektu zodpovedá jeho veku a faktu, že doňho mesto ani mestská časť dlhé roky neinvestovali.

V minulosti sa na objekt aj priľahlý pozemok hľadal záujemca vo verejnej obchodnej súťaži (viac tu). Vzhľadom na stav objektu, cenu a tiež fakt, že v územnom pláne je parcela definovaná ako občiansku vybavenosť, sa o majetok neprihlásil žiadny záujemca spĺňajúci kritériá súťaže.

ja, foto TASR, Google Maps