Poslanci župy schválili návrh na zmenu účelového určenia časti objektov v Rači na ulici Pri vinohradoch 267. Voľné bytové jednotky v objekte Domova sociálnych služieb sa týmto rozhodnutím zmenia na ubytovňu pre zamestnancov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Ošetrovateľské byty

Župa tak po zavedení projektu tvorby učiteľských bytov zavádza aj ošetrovateľské byty. Cieľom je zabezpečiť dostatok pracovníkov do domovov sociálnych služieb či už pre seniorov alebo postihnutých. Táto zmena predstavuje nástroj na riešenie nepriaznivého stavu ponuky a dopytu na pracovnom trhu, predovšetkým na pracovných pozíciách ako opatrovateľ, sanitár, pomocná sila v kuchyni alebo upratovačka.

Bytové domy na ulici Pri vinohradoch boli pôvodne zverené do správy Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov Rača a do roku 2008 tu bola poskytovaná sociálna služba „domov – penzión pre dôchodcov“, čomu zodpovedalo aj priestorové usporiadanie a dispozícia obytných priestorov.

Zákonnými zmenami sa poskytovaný druh sociálnych služieb zmenil na „zariadenie pre seniorov“, kde nebolo možné bytové jednotky úplne debariérizovať. Preto z tohto dôvodu a aj následného nevyužívania celého rozsahu ubytovacích kapacít zariadenia na poskytovanie sociálnej služby sa 26 bytových jednotiek objektu vyčlenilo pre spomenutú ubytovňu.

Bytové jednotky majú podlahovú plochu v dvoch výmerách – bytová jednotka typu A má rozlohu 38,97 m2 a bytová jednotka typu B má rozlohu 37,11 m2.

Byty majú výmeru 38,97 a 37,11 m2

Každá bytová jednotka pozostáva z obývacej miestnosti, kuchyne, predsiene, WC, kúpeľne a je jej súčasťou je loggia. Bytové jednotky majú podlahovú plochu v dvoch výmerách – bytová jednotka typu A má rozlohu 38,97 m2 a bytová jednotka typu B má rozlohu 37,11 m2. V 26 bytových jednotkách bude možné ubytovať až 52 dospelých osôb.

Rodičia, ktorí majú maloleté deti a sú zamestnancami pracujúcimi v zariadeniach sociálnych služieb v župnej pôsobnosti, budú môcť bývať v týchto bytových jednotkách so svojimi neplnoletými deťmi. Doba ubytovania bude stanovená na dobu určitú.

Nájomné bude vychádzať z nákladov za spotrebované energie a služby spojené s poskytovaním ubytovania a bude vypočítané na základe podlahovej plochy bytovej jednotky.

BSK si od novinky sľubuje, že poskytnutím bývania si zlepší pozíciu a šancu zamestnať a pritiahnuť ľudí na miesta, ktoré má pre ekonomické faktory problém obsadzovať.

Bytové jednotky patria pod domov sociálnych služieb pre seniorov v Rači, svoje žiadosti môžu záujemcovia adresovať priamo do tohto zariadenia.

Fotogaléria:

Zdroj: BSK, foto: BSK