Nielen obyvatelia mestskej časti Bratislava – Rača majú možnosť pomôcť dobrovoľníckym, verejnoprospešným, športovým či vzdelávacím združeniam venovaním 2 percent zo svojich daní. Je to jedinečný spôsob, ktorý nič nestojí a ľudia pritom môžu zásadným spôsobom podporiť projekty na zlepšenie životného prostredia v ich okolí. Ako na to?

Nielen Občianske združenie Račiansky spolok, ale aj viaceré ďalšie rodičovské združenia škôl, škôlok či športové a záujmové združenia sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní, ktoré ste štátu zaplatili v roku 2014.

Proces poukázania časti vašich daní na dobročinné projekty je jednoduchý:

Krok 1 (január, február 2015):

V týchto dňoch posielajú zamestnávatelia tzv. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V nej treba vyznačiť, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).

Krok 2 (do konca apríla 2015):

Zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, na základe ktorého poukážete 2 percentá vybranému občianskemu združeniu. Podrobnosti rovnako ako aj zoznam najvýznamnejších občianskych združení na území MČ Bratislava – Rača uvedieme neskôr, teraz sa nimi ešte netreba zaoberať.

Podnikateľské subjekty venujú tiež časť svojich daní, v ich prípade sa cieľová organizácia vyznačuje priamo v daňovom priznaní.

Ponúkame ukážku toho, čo všetko sa podarilo aj vďaka vašim dvom percentám Račianskemu spolku v prípade revitalizácie Obecnej záhrady.

Výmena plota v Obecnej záhrade:

Nadstavba schodiska:

Stavba prístrešku:

Celková zmena záhrady: