Od roku 2018 pôsobí na území našej mestskej časti obnovený Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača (DHZ), o rok neskôr sa stal oficiálnym hasičským a záchranným zborom obce (DHZO). Hlavný stan má zbor v historickej budove Hasičskej zbrojnice na Detvianskej ulici postavenej vďaka dobrovoľným príspevkom obyvateľov v roku 1939.

S pribúdajúcimi ambíciami zboru, potrebou kontinuálneho preškolovania členov, rozširovaním činnosti vrátane tej krúžkovej s deťmi, či vzhľadom na pribúdajúcu špeciálnu techniku, výstroj aj výzbroj, narastajú prirodzene aj nároky DHZO Rača na priestorové vybavenie.

Požiarna zbrojnica je v týchto dňoch na prasknutie…

V súčasnosti majú k dispozícii v zbrojnici dve malé miestnosti (kuchynku, spálňu), jednu minikanceláriu, minisklad na tričká, OOPP, minerálky, schodisko a chodby. Zasadaciu miestnosť, ktorá má cca 65 m2 využíva tak Zväz vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika (ZVV) na Pamätnú sieň s rôznymi vzácnymi artefaktami a garáž a dvor obsadilo už na niekoľko rokov oddelenie čistoty Miestneho úradu v Rači na umiestnenie komunálnej techniky a strojov.

Na svoje fungovanie potrebujú hasiči nevyhnutne najmä väčšiu zasadaciu miestnosť.

„Ukazuje sa, že tento stav je ďalej neudržateľný,“ vysvetľuje Daniela Olenočinová z DHZO. Aby na problém upozornili a urýchlili jeho riešenie, spustili hasiči petíciu s názvom „Hasičská zbrojnica LEN pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“. Podľa našich informácií mali krátko po rozbehnutí akcie na petičných hárkoch vyše 1000 podpisov, ďalšie však rýchlo pribúdajú.

Marcel Kadlečík a Daniela Rősselová Olenočinová s prezidentkou Chorvátska Kolindou Grabarovou Kitarovićovou (v strede) počas návštevy v roku 2019.

„Nielen našu situáciu komplikuje fakt, že mestská časť stále nemá zrealizovanú prestavbu strediska čistoty na Záhumeniciach pri hypermarkete BILLA. Žiaľ, termíny realizácie sa stále len posúvajú a zatiaľ sa tri subjekty tiesnia v jednom historickom objekte,“ opisuje súčasnú situáciu Olenočinová.

Potrebujú zasadačku

Zboru chýba miestnosť na školenia a prezentáciu metodických listov s videoinštrukciami, potrebovala by priestor na dispečing, sklad pre špeciálnu hasičskú techniku, ale aj plochy na odstavenie vozidiel, keďže ku zásahovému vozidlu CAS 16 ZIL 131 pribudol nedávno aj ojazdený Volkswagen Transporter.

Školenia a prednášky členov hasičského zboru často prebiehajú v nevyhovujúcich podmienkach.

„Návrh mestskej časti, aby sme časť našej techniky umiestnili do priestorov na Východnom sme odmietli, nakoľko pre nás je nerealizovateľný. Viete si predstaviť, že sme privolaní k zásahu, a naša posádka na trase zo zbrojnice na Rendez uviazne na závorách na železničnom priecestí?“ kladie otázku Marián Kováčik.

Rozsah činností zboru sa rozrastá

Náplňou činnosti hasičov v Rači však nie sú len zásahy k požiarom a technické zásahy pri spadnutých stromoch, nehodách, zatopení priestorov či olejových škvrnách. Stali sa totiž aj súčasťou Integrovaného záchranného systému.

Okrem toho je veľká časť ich činnosti zameraná na osvetu a prevenciu predchádzania požiarom, ďalej krúžková činnosť medzi deťmi, zabezpečovanie protipožiarnych opatrení na hromadných akciách ako sú hody či vinobranie a v poslednom roku vzhľadom na vypuknutie pandémie Covid 19 navyše aj služby súvisiace s dezinfekciou verejných priestorov a inými podpornými činnosťami.

S rastúcim množstvom povinností sa zväčšuje aj objem materiálno-technického vybavenia račianskych hasičov.

Petícia má za cieľ poukázať na všetky problémy, ktoré súčasný stav všetkým zainteresovaným subjektom umiestneným do požiarnej zbrojnice prináša. Na rade je najmä vedenie mestskej časti, aby pre aktívne spolky, ako sú hasiči či vyslúžilí vojaci zabezpečilo dôstojné a vyhovujúce priestory. Pritom Rača ich má k dispozícii viacero…

Predovšetkým dokončenie strediska čistoty na Záhumeniciach malo byť už zopár mesiacov samozrejmosťou. Jeho oddaľovanie je za týchto okolností časovanou bombou, ktorá bude na seba len nebaľovať ďalšie problémy a hrozí aj vyvolávanie existenčných konfliktov medzi zainteresovanými subjektmi.

jč, foto autor