V areáli športového komplexu LBG Aréna na Hečkovej ulici sa v posledných dňoch objavili ťažké mechanizmy. Obyvatelia Rače sa s nádejou pýtajú, či sa už konečne začala výstavba areálu, po ktorého dokončení by mali mať možnosť využívať plavecké bazény, ľadovú plochu, multišportové ihrisko či ďalšie služby súvisiace s voľným časom a športom.

Projekt je momentálne vo fáze posledných formálnych príprav. Podľa informácií, ktoré spravodaju Račan poskytol jeden z členov tímu, sú už konečne všetky povolenia na budovanie infraštruktúry a stavieb vydané a právoplatné.

Roky obštrukcií

Územné rozhodnutia aj stavebné povolenia na kľúčové objekty boli síce vydané už v roku 2016, roky sa však formálne povoľovací proces naťahoval pre nekonečné odvolania a rôzne obštrukcie.

Do tohto zdržiavania sa zapojil aj neslávne známy “aktivista” Marcel Slávik, ale tiež rôzne lokálne záujmové skupiny. Tieto útoky spôsobili, že mnohí priaznivci projektu, aký sa v Bratislave už desaťročia nerealizoval, začali strácať nádej, že sa ho dočkajú.

“Do konca mesiaca sa očakáva posledné vyjadrenie BVS k technickému riešeniu prekládky sietí,” dozvedeli sme sa o poslednej prekážke, po ktorej by mala nasledovať realizácia prvých stavebných prác. Práve modifikované technické riešenie vynútených investiícií by mohlo viesť k optimalizácii nákladov, ktorá bola tiež jednou z príčin zdržania.

Pozemok s rozlohou 25 640 m2 medzitým začali čistiť a upravovať mechanizmy. Plocha bola roky nevyužívaná, v jej časti bolo pred desiatkami rokov škvarové futbalové ihrisko. V hornej časti susedí areál budúcej LBG Arény s bikrosovým areálom. Oba sú v súčasnosti oddelené mobilným dočasným oplotením.

Čo ponúkne LBG Aréna?

Multišportový komplex, aký nemá v hlavnom meste obdobu svojimi technológiami a ekologickými riešeniami, má ponúknuť v budúcnosti možnosti športového a oddychového vyžitia svojim 25-metrovým plaveckým bazénom s 8 dráhami, dvoma ľadovými plochami, fitnes centrum, multišportovým exteriérovým ihriskom. Služby bude dopĺňať reštaurácia, športhotel a menšie prevádzkové priestory pre doplnkové služby.

Variantné riešenie V1: Uvažuje a maximálnom rešpektovaní súčasných funkčných väzieb v areáli. Je tu ponechané teleso dráhy BMX (bikros) a aj vytvorená plošná rezerva na jej prevádzku.

Priame výhody zo zmluvy by mali pocítiť aj rezidenti Mestskej časti Bratislava-Rača, keďže sú zakotvené priamo v zmluve o prenájme parciel.

Spoločnosť LBG sa zaviazala vyhradiť minimálne 10 hodín týždenne na korčuľovanie a plávanie pre všetky račianske základné školy a materské školy, ďalej korčuľovanie pre obyvateľov Rače minimálne dve hodiny týždenne v popoludňajších a večerných hodinách so zľavou a plávanie pre verejnosť minimálne dve hodiny denne v popoludňajších a večerných hodinách. Pre investora je zmluvnou povinnosťou sprístupniť prekrytú multifunkčnú halu pre verejnosť 24 hodín denne tak, ako iné bežné verejné ihriská,“ povedal v roku 2016 pri podpise zmluvy s LBG Arénou vtedajší starosta Peter Pilinský.

Letecký pohľad na LBG Arénu od Rače. Na vizualizáciách je vidno, že investor plánuje dodržať sľub o zachovaní funkčnosti BMX dráhy.

Vráti sa na račiansku športovú scénu po rokoch opäť aj hokej? Pripravovaná LBG Aréna plánuje s vybudovaním tréningovej hokejovej resp. korčuliarskej haly v pripravovanom areáli na Černockého resp. Hečkovej ulici.

LBG Aréna: Plaváreň a hokejovú plochu vizuálne prepojí reštaurácia, v ktorej môžu rodičia tráviť čas, kým sa neskončí tréning ich detí.

jč, foto Račan, vizualizácie Tomas Cechvala Architects/LBG Aréna