Vzhľadom na aktuálnu diskusiu o začiatku výstavby bytovky na križovatke ulíc Černockého a Hubeného sme vyhľadali starší článok v Račianskom výbere, ktorý o tomto projekte pojednáva a objasňuje niektoré otázky týkajúce sa procesu pripomienkovania aj toho, čo riešila Mestská časť Rača s investorom:

Bytový dom na Černockého: Pôvodný zámer investora vs. odsúhlasný návrh. Zdroj: Račiansky výber

Bytový dom na Černockého: Pôvodný zámer investora vs. odsúhlasný návrh. Zdroj: Račiansky výber

Pri križovatke Černockého a Cyprichovej má vyrásť päťposchodová stavba a v nej 36 bytov a 4 ateliéry.  Rozhodnutie o  umiestnení tejto stavby v Krasňanoch získal investor v  máji. Pôvodný, objemovo náročnejší projekt sa však podarilo zmenšiť, a tak sa Krasňany možno dočkajú príkladného riešenia ako stavať v urbanizovanom území.

Pôvodne navrhoval investor bytový dom s pôdorysom písmena „L“ so zastavanou plochou 1080,56 m2. Okolitá zástavba je však vyprofilovaná do jednoduchších tvarov. Návrh hovoril o 5 podlažiach jedného a 4 podlažiach druhého krídla.

Na základe konzultácií starostu Rače s  hlavným mestom a  investorom bol návrh upravený na výsledný variant. Bude mať tvar jednoduchého obdĺžnika ako okolité domy, 5 nadzemných podlaží a podkrovie. Na menšej ploche 688,50 m2 sa bude nachádzať 36 bytov, 4 ateliéry a 5 nebytových priestorov.

Letecký záber na predmetnú oblasť, ktorá ukazuáje navrhovanú výstavbu, schválenú výstavbu a celkový rytmus stavieb na Černockého ulici.

Letecký záber na predmetnú oblasť, ktorá ukazuje navrhovanú výstavbu, schválenú výstavbu a celkový rytmus stavieb na Černockého ulici.

O tento pozemok mala pritom ešte v roku 2008 záujem aj Rača. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. 4. 2008 uznesením č. 207/04/08/P schválilo, že pozemok odkúpi od Obvodného úradu v  Bratislave a z  verejných prostriedkov na ňom postaví sociálne byty. Kúpna zmluva však nikdy nenadobudla právoplatnosť. Súčasný investor bytového domu sa zaviazal odovzdať jeden nebytový priestor s  výmerou 100 m 2 do majetku MČ. Do diskusie tak vstúpi nová otázka, na aké verejnoprospešné účely bude Rača tieto priestory využívať.

Stretnutie investora s  dotknutými obyvateľmi sa uskutočnilo 28. mája.