RAČA – Každým dňom mení rokmi zanedbávaná Obecná záhrada v Rači svoju tvár. Po dobrovoľníckej brigáde začiatkom septembra prišli na rad ďalšie práce. Ich koordinátorom je na základe poverenia OZ Račiansky spolok Andrej Horváth, výdavky spojené s objednávaním služieb hradí Občianske združenie zo zdrojov získaných zbierkou a darmi.

Počas 43. týždňa nastúpili do záhrady najskôr bager (tzv. JCB), ktorý zarovnal hornú časť pozemku a vzápätí sa pustil do plotu. Odstránil staré, hrdzavé stĺpiky a pletivo a vykopal zároveň ryhu pre základy nového, bezpečnejšieho a esteticky nepochybne hodnotnejšieho plota.

Hranicu pozemku predtým vymeral geodet Andrej Gáťa tak, aby výmena oplotenia prebehla podľa skutkového právneho stavu uvedeného v katastrálnej mape. Majiteľka susednej parcely, pani Katarína Mosná, vyšla vo všetkom v ústrety, za čo jej OZ Račiansky spolok touto cestou veľmi pekne ďakuje.

Po bagri sa v strede týždňa dostala k slovu hĺbková fréza, ktorá vrchnú ornicu celej záhrady najskôr rekultivuje a následne pripraví pre výsadbu stromčekov a výsev trávy – lúčna alebo záhradná zmes. Ak počasie umožní výsev, mohla by sa záhrada zazelenať už na jar budúceho roku.

Okrem toho je na túto jeseň naplánované ešte inštalovanie základných prvkov zavlažovacieho systému – zakopanie rozvodných hadíc a retenčnej nádoby, do ktorej by sa pre potreby zavlažovania drevín, trávy aj rastlín prečerpávala voda z výdatnej studne nachádzajúcej sa v suteréne, priamo pod budovou Obecného úradu.

Páčia sa vám aktivity Račianskeho spolku?  Chcete prispieť na Obecnú záhradu? Informácie tu!

Fotogaléria:

Viac správ o Obecnej záhrade tu.