RAČA – Po minuloročnej nekonečne dlhej zime a nekonečných sťažnostiach na neodhrnuté cesty sa Mestská časť Rača rozhodla namontovať na dve multikáry GPS monitorovacie zariadenia. Zaradenie bude zaznamenávať trasu, kade vozidlo pôjde, čas, kedy bude v danom mieste, zároveň bude zaznamenaný údaj, či bude mať spustenú radlicu na odhŕňanie snehu a či bude mať v činnosti posýpač. Z týchto údajov sa bude dať zdokumentovať, či, kedy a kde bolo vykonané odhŕňanie cesty.

Branislav Kunert, vedúci oddelenia čistoty MČ Bratislava - Rača

Branislav Kunert, vedúci oddelenia čistoty MČ Bratislava – Rača

Chceme takto zefektívniť zimnú údržbu na maximum. Zima býva krutá a my chceme pre občanov spraviť čo najviac pre ich bezpečnosť. Zároveň by sme sa radi vyhli sťažnostiam od obyvateľov a vďaka GPS budeme presne vedieť, kde odhŕňač bol alebo nebol,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

„Prevádzku monitorovacieho systému, teda prenos údajov cez mobilnú komunikáciu GPRS, prevádzku aplikačného softwaru na servery a sprístupnenie údajov cez internet, bude za mesačný poplatok zabezpečovať dodávateľ,“ povedal vedúci Oddelenia životného prostredia v Rači Bohumil Gašpierik. GPS zariadenia do dvoch vozidiel vyšli Raču na 786,20 eur. Cena za službu monitorovania je 12,00 euro mesačne za jedno vozidlo.

Eva Miklánková
hovorkyňa starostu Rače
vedúca mediálneho a marketingového oddelenia MČ Rače
eva.miklankova@raca.sk