Mestské lesy Bratislava na svojej stránke na Facebooku oznamujú návštevníkom lesov nad slovenskou metropolou dobrú správu. Vzhľadom na zmenu počasia a ukončenie niekoľko týždňov trvajúceho sucha a s ním aj zvýšenej hrozby požiarov mestské lesy ako aj hasiči ukončili stav nebezpečenstva vzniku požiarov!

“Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy oznamuje, že bol odvolaný čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 18.8.2015 od 8.00 hod.” citujú Mestské lesy oficiálne stanovisko hasičov.

Znamená to, že v lese opäť platí štandardný režim s možnosťou zakladania ohňa v priestoroch na to určených.

Vyhľadávaným miestom na opekačky je aj Areál pod horárňou Krasňany

Vyhľadávaným miestom na opekačky je aj Areál pod horárňou Krasňany

Zdroj: Mestské lesy Bratislava, HZÚ BA