Na stredajšom zastupiteľstve potvrdili poslanci MČ Bratislava – Rača aj laureátov, ktorým bude udelené ocenenie Račianske srdce.

Za rok 2014 poputuje táto pocta a symbolická soška srdca do rúk týmto Račanom:

Mgr. Eva Šišková (riaditeľka ZŠ Tbiliská)

PhDr. Ignác Ružarovský (celoživotný vedecký pracovník)

Dušan Žitný (vinohradník a vinár)

Štefan Dolinay (šľachtiteľ a záhradkár)

Jozefína Ondrušková (celoživotná práca s mládežou)

Soňa Poláková (práca so seniormi)

Všetci dostanú pozvánku na slávnostné udeľovanie ocenení, ktoré už tradične patrí k najsledovanejším udalostiam račianskeho spoločenského života.

Vlani získali Račianske srdce hokejista Ján Lipiansky, atlét Bartolomej Rusina, stolnotenisový funkcionár Marián Šereda, požiarnik Peter Khandl a cvičiteľka Ľudmila Kiselková.

Všetci laureáti spolu 16. marca 2015 v NKD počas slávnosti udeľovania Račianskeho srdca za rok 2014. Zľava Mgr. Eva Šišková, PhDr. Ignác Ružarovský, Soňa Poláková, Dušan Žitný, Jozefína Ondrušková, Štefan Dolinay.  Foto: Zuzana Tomčalová

Všetci laureáti spolu 16. marca 2015 v NKD počas slávnosti udeľovania Račianskeho srdca za rok 2014. Zľava Mgr. Eva Šišková, PhDr. Ignác Ružarovský, Soňa Poláková, Dušan Žitný, Jozefína Ondrušková, Štefan Dolinay.
Foto: Zuzana Tomčalová

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, foto: račaweb

Fotogaléria: