Projekt Hlásne trúby sa zameriava na problematiku zneužívania vydávaných periodík na samoúčelnú propagáciu politického vedenia samospráv, namiesto účelného objektívneho informovania občanov o miestnych záležitostiach, problémoch a plánoch miestnej politiky. Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko.

V najnovšej analýze, ktorá zmapovala pol ročné obdobie roka 2021, sa opäť po roku 2018 objavil aj Račiansky výber.

Do radničných novín na Slovensku sa podľa nich stále ťažko dostáva čo i len polemická zmienka o krokoch vedenia samosprávy. Viac ako polovica z celkom 420 hodnotených vydaní (59%) neobsahovala vôbec žiaden kritický názor, čo je stagnácia oproti roku 2018 (58%). Podľa zadávateľov štúdie ohrozujú samosprávne médiá férovosť politickej súťaže a najmä v predvolebnom čase sa stávajú nástrojom politického boja v prospech súčasného vedenia.

Podľa analýzy Hlásne trúby 2021 je väčšina mestských novín pod vplyvom politikov.

Priemerné mestské noviny podľa Hlásnych trúb aj naďalej prezentujú takmer výlučne pohľad radnice, pričom si všímajú iba jej úspechy. Šéfovia radníc ich väčšinou nezneužívajú okato, zriedka sa, napríklad, objaví ich fotka na titulnej strane. Vo veľkej miere však v novinách názorovo dominujú, iné názory či ojedinelá kritika sa vyskytuje iba okrajovo.

Račiansky výber sa zhoršil

Výsledky Račianskeho výberu nie sú vôbec lichotivé – v oboch kľúčových parametroch si periodikum vydávané Mestskou časťou Bratislava-Rača pohoršilo. Aké hodnotenie mu napísali autori štúdie, ktorí fyzicky sledovali a monitorovali samosprávny mesačník v období od mája do októbra 2021?

“Periodikum Račiansky výber prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere,” sumarizujú autori – analytik TIS Ľuboš Kostelanský a Michal Piško.

Podrobne si môžete pozrieť výsledky tu.

Račiansky výber podľa analýzy Hlásne trúby neposkytuje priestor na diskusiu a neinformuje obyvateľov o budúcich rozhodnutiach vedenia MČ Rača.

Index BENEFIT: Zo 6. na 55. miesto!

Index BENEFIT je porovnávací index, na základe ktorého zostavili rebríček radničných periodík v najväčších samosprávach na Slovensku. Výsledné číslo indexu zachytáva prínos periodika v oblasti informovania občanov o politike a činnosti miestnej samosprávy. Index tak slúži na porovnanie kvality periodík navzájom.

Periodiká, ktoré sa v rebríčku indexu BENEFIT umiestnili na popredných miestach, hodnotia autori pre občanov ako obsahovo najprínosnejšie. Periodiká na konci rebríčka sú najmenej prínosné, často s poškodzujúcimi vyjadreniami vedenia samosprávy na adresu názorových oponentov, s anonymnými článkami či veľkým počtom zmienok a fotiek vedenia daného mesta či obce.

Rok 2018
1. miesto Ružinovské Echo (Bratislava-Ružinov) 73,75 %
6. miesto Račiansky výber (Bratislava-Rača) 62,48 %

Rok 2021
1. miesto V skratke (Košice) 76,93 %
55. miesto Račiansky výber (Bratislava-Rača) 50,24 %

Veľkosť tzv. politickej plochy: Pád o 31. priečok

Politická plocha v prieskume znamená akýkoľvek kompaktný súhrn informácií, ktorý zdieľa či vytvára názor na politiku radnice. Má podobu článku, rozhovoru, súhrnu dát (napr. tabuľka), fotografie, podtextu k fotografii a pod.

Politika radnice pritom môže naberať rôzne podoby. Nemusí to byť len naozaj realizovaná činnosť, ale aj návrhy na činnosť (politiku) radnice, ktorú by podľa názoru niektorých bolo treba vykonávať. Politika radnice sa pritom nemusí vzťahovať len k činnosti miestneho úradu ako takého, patria sem aj informácie o ďalších organizáciách zriadených a kontrolovaných miestnou samosprávou (napr. školy, divadlá, domovy dôchodcov, technické služby, teplárne, dopravné podniky).

Do politickej plochy zahŕňame tiež akékoľvek aktivity predstaviteľov radnice, ktoré sa nekonajú v mene radnice ani v spojení s ňou, ale v očiach verejnosti môžu mať vplyv na vnímanie predstaviteľov radnice, najmä v rovine morálnej, etickej, právnej či manažérskej.

Račiansky výber mal v roku 2018 lepšie hodnotenia ako ten v roku 2021.

Rok 2018
1. miesto Prievidzské Echo (Prievidza) 97,75 %
20. miesto Račiansky výber (Bratislava-Rača) 55,57 %

Rok 2021
1. miesto Mestský Infolist (Trebišov) 77,11 %
51. miesto Račiansky výber (Bratislava-Rača) 36,19 %

O obsah periodika Račiansky výber sa aktuálne stará podľa údajov v tiráži Miroslav Vajs, ktorý na jeseň 2021 nahradil Bc. Davida Slahučku.

Výhrady ku grafike aj obsahu

V priebehu rokov 2019 a 2021 sa objavili zo strany čitateľov Račianskeho výberu výhrady ku grafickému stvárneniu aj prehľadnosti čísla.

Jednou z výčitiek po zmene grafiky bolo, že na titulnej strane periodika sa nenašlo miesto na erb Rače.

Rovnako čerpanie fotografií vinohradníkov či vinárov zo zahraničnej fotobanky považovali miestni lokálpatrioti za urážlivé a dehonestujúce miestny kolorit.

Tiež sa stalo terčom kritiky viacero faktografických chýb v článkov vrátane nesprávnych názvov ulíc.

Vydanie Račianskeho výberu zo septembra 2019 dvihlo mnohým lokálpatrioptom žlč pre chýbajúci erb Rače a fotografiu “vinohradníkov” z fotobanky.

Jč, Grafy: Hlásne trúby/TIS,