Práve prebiehajúca revitalizácia najsevernejšieho račianskeho námestia, nazývaného aj Komisárky,  sa blíži do záverečnej fázy. Zábery potvrdzujú, že pôjde o projekt, ktorý výrazne zmení ráz celej oblasti a poskytne nové možnosti na aktívne či pasívne trávenie voľného času a relax ľudí z okolia.

Nové Karpatské námestie prinesie nielen jeho obyvateľom nové oddychové miesta, športovisko aj viac prírody. „Verím, že vynovený komplex námestia vyláka ľudí a deti von z panelákov,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Začína sa výsadba

Komisárky Karpatské revitalizácia

Staré lampy postupne vymenia za nové svietidlá.

V najbližších týždňoch sa budú vykonávať najmä sadbové práce, začne sa s výsadbou vzrastlých drevín, urobia sa sadové úpravy, vysadia sa okrasné dreviny, osadia lavičky a smetné koše a pri sedeniach bude vysadený vinič.

Zároveň bude v parku položený nový trávnik a zrealizuje sa výsadba 40 kusov mladých vzrastlých stromčekov, ktoré nahradia 20 kusov vyrúbaných poškodených borovíc v prehustenej výsadbe.

V súčasnosti sa dokončuje multifunkčné ihrisko, osadia sa mantinely a položí sa umelý trávnatý povrch. Pre deti bude obnovené existujúce detské ihrisko s novou bezpečnostnou dopadovou plochou.

Rustikálna dlažba pre prírodné parky

Dlažbu nových chodníkov sme zvolili rustikálnu, taká sa najviac používa v prírodných parkoch a možno ju nájsť v prírodných parkoch v Holandsku, Belgicku, konkrétne aj vo švajčiarskom Berne,“ povedal šéf oddelenia správy majetku a investícii v Rači Štefan Borovský.

Na realizáciu Karpatského námestia získala Rača finančné prostriedky z úspešného európskeho projektu ISRMO. Cena revitalizácie nepresiahne sumu 240 tisíc eur a termín ukončenia všetkých prác a odovzdanie do užívania sa predpokladá na koniec mája 2015.

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, úprava Račaweb, foto: Račaweb, náčrt: MÚ Rača