V týchto dňoch získal projekt Rínok Rača územné rozhodnutie. Zároveň zverejnil developer otvorený list obyvateľom v susednej lokalite, v ktorých ich informuje o projekte, plánovaných aktivitách a benefitoch pre celé územie.

V liste sa stavebník zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby chce úzko komunikovať a vychádzať v ústrety všetkým jej obyvateľom.

Aj preto v rámci čistenia územia pripraví v najbližších týždňoch Rínok Rača veľkokapacitné kontajnery, ktoré môžu obyvatelia ulíc Sadmelijská, Barónka, Kubačova, Kadnárova, Plickova a Novohorská použiť na odstránenie veľkorozmerného odpadu z ich domácností a pivníc.

Kontajnery pristavíme v termínoch: Plickova – druhá polovica mája, Sadmilejská/Kadnárova – prvá polovica júna, Sadmilejská/Novohorská – druhá polovica júna.

Zároveň vyzýva ľudí, aby všetky podnety týkajúce sa prípadných problematických aktivít na stavenisku hlásili na číslo 0907 887 997 alebo písali (a posielali fotografi e) na adresu info@rinokraca.sk.

Znenie otvoreného listu:

Rínok Rača

Rínok Rača

Rínok Rača

Zdroj: Rínok Rača