Z desiatich hodnotených studničiek v bratislavskom lesoparku je až v šiestich pitná voda. Potvrdila to analýza vzoriek vody, ktorú vykonala v máji vo svojom laboratóriu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.(BVS) v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave. Všetky kontrolované studničky boli následne označené tabuľkami opisujúcimi vhodnosťou vody na konzumáciu, ako aj dátumom odberu vzoriek.

BVS kontrolovala vo vode 24 parametrov v súlade s Nariadením vlády SR 496/2010 Z.z.. Okrem iných aj prítomnosť biologického znečistenia, dusičnanov, železa, mangánu a tvrdosť vody. Voda zo studničiek nevhodná na pitie obsahovala malé množstvá baktérií. Napriek tomu by zistené znečistenie nemalo zdravému človeku, ktorý sa predsa len takejto vody napije, spôsobiť problémy.

Rozbor sa podľa informácií BVS vykonával na vode z 10 studničiek, pričom pitná je Zbojnícka, Partizánska lúka, Johanka, II. lom, Malý Slavín, Máriin prameň. V studničkách Chladná, II. rybník, Slalomová lúka, Dlhá lúka – pod Dubmi tečie voda, ktorá sa neodporúča piť, hoci pre zdravých dospelých ľudí nepredstavuje žiadne vážnejšie zdravotné riziká.

Tri studničky, ktoré pozná aj väčšina Račanov - zľava: Šenkárka, Himligárka a Chladná.

Tri studničky, ktoré pozná aj väčšina Račanov – zľava: Šenkárka, Himligárka a Chladná.

BVS upozorňuje, že kvalita vody v lesných studničkách nie je pravidelne monitorovaná, ani upravovaná a môže sa vplyvom rôznych faktorov meniť. Zhodnotenie jej vlastností sa vzťahuje len k dátumu odberu vzoriek a pitie je na vlastnú zodpovednosť.

Na základe dlhodobej zmluvy o spolupráci majú Mestské lesy v Bratislave možnosť požiadať BVS trikrát do roka o bezplatnú analýzu vody z trinástich studničiek v lesoparku.

Hodnota analýzy jednej vzorky vody je stopäťdesiat eur.

Mapka studničiek v lesoparku Bratislava:

Mapa studničiek v lesoparku Bratislava

Mapa studničiek v lesoparku Bratislava

1. Studnička Partizánska lúka
2. Studnička II. rybník
3. Studnička Slalomová lúka
4. Studnička Dlhá lúka – Pod dubmi
5. Studnička Johanka
6. Studnička II. Lom
7. Studnička Máriin prameň
8. Studnička Jarošová
9. Studnička Malý Slavín
10. Studnička Zbojníčka
11. Studnička Himligárka
12. Studnička Šenkárka
13. Studnička Chladná

Zoznam všetkých studničiek v lesoparku Bratislava nájdete tu.

Zdroj: BVS, Alexander Buzinkay, hovorca a vedúci komunikačného odboru, foto a mapa: Mestské lesy Bratislava