Náhoda chcela, aby Ľudmila Kiselková prevzala pred desiatimi rokmi vedenie krúžku „Spolok cvičenia žien“ na Rendezi v priestoroch KS Impulz.

Odvtedy vedia skupinu žien, ktorým nie je ich zdravie a kondícia ľahostajná. Má odborne vypracovanú cielenú metodiku cvikových zostáv, vhodný výber zostáv s následnými záverečnými uvoľňovacími relaxačnými cvikmi.

A najmä – so svojimi cvičenkami našla spoločnú reč a obdivuhodný pohľad na svet, čo dokazujú aj jej slová v televíznom medailóne vyrobenom pri príležitosti odovzdávania ocenenia Račianske srdce za rok 2013.

“Pri každom cvičení si niekoľkokrát opakujeme naše heslo, že sme mladé, krásne a štíhle, ale hlavne nám ide o to zdravie,” vraví sympatická pani Ľudmila.

Pozrite si medailón Ľudmily Kiselkovej z TV Bratislava: