Koniec nehôd, uviaznutých vozidiel a odstaveniam celej električkovej prepravy do Rače? Dopravný podnik prichádza s návrhom na riešenie situácie na Hybešovej ulici, kde dochádzalo k nepochopiteľným kolíziám, po ktorých sa ocitli osobné vozidlá paralyzované na koľajisku.

Intervencia na pôde Dopravného podniku

Začiatkom decembra minulého roku sa starosta MČ Rača Peter Pilinský stretol s riaditeľom Dopravného podniku Bratislava, aby mu dôrazne opísal zlú dopravnú situáciu na križovatke Čachtická – Hybešova.

Starosta vysvetlil problém, ktorý vzniká v tejto lokalite a spomenul aj zvyšujúci sa počet opakovaní bizarných dopravných nehôd, pri ktorých osobné autá vchádzajú do električkového koľajiska a nedokážu sa odtiaľ dostať späť bez pomoci techniky.

Na koľajisku nedávno skončilo aj vozidlo taxislužby.

Starosta apeloval na urýchlené riešenie, pretože takáto nehoda dokáže vždy na niekoľko hodín zastaviť električkovú dopravu a ochromiť tak celkovú premávku.

Na Dopravnom podniku následne prebehla analýza zo strany dopravných inžinierov, v rámci ktorej sa preberali rôzne riešenia – od zvislých, cez vodorovné značenia až po retardér. Na poslednej dopravnej komisii magistrátu hlavného mesta bolo nakoniec rozhodnuté o inštalácii retroreflexných prvkov na vozovku.

Tie fungujú na princípe mačacích očí, keď sa dopadajúce svetlo od reflektorov áut odráža späť a vytvára svetelné upozornenie.

Reflexné gombíky v tvare oblúka by mali byť na Čachtickej ulici pri križovatke s Hybešovou inštalované v priebehu nasledujúcich troch týždňov.

Navrhované riešenie od dopravných expertov spočíva okrem zvislého značenia (značka Zákaz vjazdu) aj v inštalácii o inštalácii retroreflexných prvkov tzv. mačacích očí na vozovku.

Reflexný gombík je PASÍVNE dopravné zariadenie, fungujúce na princípe ODRAZU SVETLA (tzv. mačacie oči). Dopadajúce svetlo od reflektorov dopravných prostriedkov sa odrazí na vyčnievajúcu kupolu vrchnej časti prvku. Svetlo sa odráža späť pomocou zrkadlovej plochy umiestnenej v spodnej časti gombíka. To odrazí dopadajúce svetlo späť cez kupolu, ako svetelnú vlnu.

Zdroj: MÚ Rača, DP Bratislava