V októbri 2017 zverejnil starosta Rače Peter Pilinský verejný prísľub, že v prípade zvolenia za poslanca BSK rozdá časť platu na dobročinné, verejnoprospešné, športové či vzdelávacie aktivity na území Rače, Krasnian a Východného.

Ide o 150 eur mesačne počas piatich rokov, hovorím teda o sume 9000 eur. Venujem ich na zlepšovanie života v Rači, Krasňanoch, na Východnom a tiež vo Vajnoroch,” vyslovil verejný sľub pred voľbami, v ktorých napokon uspel a stal sa členom župného parlamentu.

Starosta Rače Peter Pilinský

Prvým krokom k dodržaniu slova je zverejnenie podmienok, ako môžu záujemcovia o príspevok požiadať. Informácie oznámil na svojej stránke na Facebooku.

Verejný prísľub starostu Petra Pilinského bol zverejnený na portáli Račaweb a v spravodaji Račan.

Kto môže o príspevok požiadať:

• rodičovské združenia pri materských a základných školách
• športové kluby a oddiely venujúce sa mládeži
• dobrovoľnícke organizácie fungujúce na našom území
• kultúrne a umelecké spolky a krúžky
• račianske komunitné centrá a záujmové spolky
• združenia a zariadenia pre seniorov v mestskej časti
• jednotlivci

… pôsobiaci resp. s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava – Rača a MČ Bratislava – Vajnory.

Ako o príspevok požiadať?

Žiadosti treba poslať emailom na adresu starosta@raca.sk. Stačí doplniť krátky opis činnosti alebo projektu, na ktorý sa má prispieť, požadovaná suma, časový horizont a jednoduchý rozpočet.

Netreba k tomu žiadne potvrdenia zo sociálnej poisťovne, výpisy a podobne. Osobne sa totiž poznám so zástupcami takmer všetkých račianskych združení či spolkov a poznám ich činnosť. Mojím jediným zámerom je aj takýmto spôsobom jednoducho a bez byrokracie prispieť na zlepšenie života v Rači, Krasňanoch a Východnom,” uviedol Pilinský,  ktorý si vyhradzuje aj možnosť príspevky z viacerých mesiacov spojiť a venovať na finančne nákladnejšie žiadosti..

Viac aj tu: Verejný sľub starostu: Pozrite sa, komu chce rozdať plat poslanca BSK!

Zdroj: PP, foto: archív