Uzávierky, obchádzky, rozkopávka a stavebný ruch čakajú jednu z frekventovaných komunikácií v centrálnej časti Rače.

Podľa prenosného dopravného značenia, ktoré sa objavilo pri hlavných ťahoch, bude uzavretá ulica Barónka, ktorá sa začína na Alstrovej a končí na križovatke s Kubačovou pri Nemeckom kultúrnom dome.

Uzávierka avizovaná od 23. apríla až do 22. mája 2022 pravdepodobne súvisí s výstavbou komunikácií v projekte Rínok Rača, kde sa podľa aktuálneho stavu prípravných prác chystá napojenie vnútroareálovej komunikácie na ulice Sadmelijská a Barónka.

O ďalšej uzávierke Barónky informuje len prenosné dopravné značenie.

Oficiálne sa informácie o uzávierka a obchádzkach na stránkach račianskej samosprávy neobjavili. 

Dopravný podnik Bratislava však informuje o úpravách na trase linky 56, ktorá bude opäť dočasne premávať skráteným okruhom.

Zmeny na trase linky 56

Pre pokračujúcu rekonštrukciu križovatky ulíc Barónka a Kubačova bude  dočasne vylúčená premávka linky 56 cez ulice Barónka a Kubačova, informuje DPB.

Autobusy budú premávať skráteným okruhom po uliciach Detvianska – Alstrova – Jurkovičova – Detvianska, pričom zastavia na zastávkach Nám. A. Hlinku (riadna), Barónka (náhradná) a MiÚ Rača (náhradná).

Okolie ulíc Barónka, Kubačova a Sadmelijská je už roky obmedzované susednou výstavbou sídliska Rínok Rača. 

Riadne zastávky Barónka, Kubačova, NKD a MiÚ Rača nebudú obsluhované.

Náhradná zastávka Barónka (na znamenie) bude zriadená na Jurkovičovej ulici tesne po odbočení z Alstrovej ulice.

Náhradná zastávka MiÚ Rača (na znamenie) bude zriadená na Detvianskej ulici v smere od Jurkovičovej pri hasičskej zbrojnici (pred križovatkou Detvianskej s Rustaveliho a Kubačovou).

Namiesto neobsluhovanej zastávky Kubačova, NKD odporúčame cestujúcim presun na zastávku linky 3 Hybešova. Z linky 3 je možný prestup na linku 56 a opačne v uzle Detvianska.

Zmena trasy linky 56. Zdroj: imhd.sk

rč, foto autor, mapka imhd.sk