V exkluzívnom prostredí nového Palace Art Hotela v Pezinku v zámockom parku sa na 4. ročníku regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému „Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť aj v našom kraji?“ prezentovali viaceré subjekty aktívne v segmente cestovného ruchu.

Akcia sa konala 2. októbra 2019 pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu v znamení témy vyhlásenej UNWTO pre rok 2019 „Tourism and Jobs: A better future for all”.

Regionálna konferencia cestovného ruchu, zľava Matúš Burian, Juraj Droba a Ivan Vrana.

V rámci hlavnej panelovej diskusie Čo môže dať, ale aj vziať turizmus mestu a regiónu? sa prezentovali aj župan Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo. V bloku nazvanom Od pobytu k zážitku – aké nové podnikateľské príležitosti a pracovné miesta prináša zmena trendov? sa v spoločnosti zástupcov v téme tvorby nových produktov a inovatívnych programov (napr. Kryptomania, Lívia Handlovičová, Renesančný dom, Svätý Jur, Dubodom, Svätý Jur, ) predstavil aj zástupca našich račianskych vinárskych komunít Matúš Burian, známy hostinský zo záhradného bufetu Šínweg. Asistoval mu Ivan Vrana, známy organizátor akcií a propagátor račianskeho chotára.

Regionálna konferencia cestovného ruchu ponúkla aj pohľad na pribúdajúci počet akcií v Račianskom chotári.

V mene Račianskeho spolu, ale aj s mandátom Račianskeho vinohradníckeho spolku či združenia Terroir Rača Matúš Burian vysvetľoval, ako môže byť vínna cesta zážitkom aj nad mestským sídliskom.

Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť pre mestskú časť Bratislava–Rača?

Matúš Burian venoval jeho prezentáciu novým podnikateľským a pracovným príležitostiam, ktoré so sebou priniesli aj otvorenie výletného hostinca Šínweg, aktivizovanie miestnych vinohradníkov a zapojenie občanov. V druhej časti prezentácie odkryl plány do budúcnosti, kde mestskú časť Rača vidí ako turisticky zaujímavú destináciu, vinohradnícku obec so všetkými náležitosťami, dostupnú mestskou dopravou.

Príprava podkladov pre račanský vinohradnícky chodník.

„V našom príklade prezentujem výletný hostinec Šínweg, členov Račianskeho vinohradníckeho spolku a dve občianske združenia – Račiansky spolok a Terroir Rača. Hostinec Šínweg je rodinná prevádzka vybudovaná na záhrade. Ide o klasický hostinec, situovaný na vyťaženej turistickej trase, z jednej strany obklopený vinohradmi a z druhej – Mestským lesným parkom. Po piatich rokoch svojej existencie hostinec potvrdil, že keď veci robíte dobre, ľudia si k vám nájdu cestu, aj keď ste v lese, prípadne vo vinohradoch alebo niekde medzi lesom a vinohradmi.

Račiansky vinohradnícky spolok je združenie statočných, pracovitých ľudí, vlastníkov vinohradov, ktorí popri svojom zamestnaní, prípadne dôchodku, obrábajú svoje alebo prenajaté vinice, dorábajú kvalitné víno a snažia sa svojej činnosti dať ekonomický zmysel. Spoločne vytvárajú ráz krajiny, určujú jej využitie a udržujú prírodné, kultúrne a historické dedičstvo v tejto oblasti.

Račianske spolky sa snažia získavať podporu a oživiť račanský vinohradnícky chotár.

Občianske združenia Račiansky spolok a Terroir Rača vytvorili ľudia nadchnutí spomínanou víziou Rače ako enoturisticky zaujímavou destináciou a uskutočňujú aktivity vedúce k tomuto cieľu.

Zavádzanie inovatívnych prístupov v oblasti cestovného ruchu nevnímame v zmysle robenia nových, zatiaľ nevymyslených vecí. Prístup môže byť nový aj v tom zmysle, že sa na danom mieste doteraz nevyužíval. Najefektívnejšie riešenie je pre nás to najlepšie existujúce.

Preto pri rozbiehaní vínnej turistiky u nás v Rači namiesto toho, aby sme vymýšľali prevratné novinky, rozhodli sme sa inšpirovať tam, kde toto odvetvie funguje už roky. Nebolo treba chodiť ďaleko, inšpirovali sme sa Jurom pri Bratislave, Moravou, Viedňou. Všetko, čo sme potrebovali vedieť, sme tam našli a implementovali s prihliadnutím na miestne podmienky.

Dôkaz o fungovaní tohto prístupu je zrejmý. Keby ste pred desiatimi rokmi vystúpili z električky, tak okrem slávností vinobrania v septembri netušíte, že ste vo vinohradníckej obci. Dnes si už možno vyberať medzi hromadnými aj individuálnymi podujatiami.

Súťaž v reze viniča, Valentín s vinármi, Špacírka po račanských pivniciach, Otvorené račianske viechy, Svätojánske ohne, Country noc vo vinohrade, Prírodno-degustačné vychádzky, firemné degustácie a tak ďalej. Okrem vľúdnych ľudí, dobrého vína a krásneho prostredia ponúkame návštevníkom aj chutné jedlo a vďaka tejto ucelenej ponuke turizmus úspešne napreduje (o čom svedčí aj pozvánka na túto konferenciu).

Hostinský z bufetu Šínweg Matúš Burian (Račiansky spolok)

Račianske vinohradníctvo „vstáva z popola“. Naši vinohradníci získavajú sebavedomie. Púšťajú sa do nových projektov, priberajú nové vinohrady, rozširujú a zveľaďujú svoje priestory pre hostí. Mladšia generácia začína vo vinohradníctve a vínnej turistike vidieť svoju možnú budúcnosť. Vymýšľajú si vlastné projekty, investujú a veria, že by ich s rodinami vinohrady mohli raz uživiť.

V Rači máme aj ďalšie vízie. Račiansky spolok spolu s Vinohradníckym spolkom do konca roka otvorí Račanský vinohradnícky chodník, ktorý bude spolu s Brožurou račianskych vinohradníkov ďalším uceleným produktom zameraným na rozvoj cestovného ruchu u nás. V rámci náučného chodníka plánujeme postaviť vyhliadku s fotorámom.

Dočká sa raz Rača vinohradníckej rozhľadne? Račiansky spolok zhromažďuje prostriedky na jej prípravu a realizáciu. Návrhy: Miloš Juráni

Novou zaujímavou destináciou bude Račiansky heurigen schenk, plánovaný združením Terroir Rača. Pôjde o útulnú prevádzku priamo vo vinohrade, s výhľadom na Bratislavu- tak, ako to majú vo Viedni. Ďalší prirodzený vývoj vínnej turistiky u nás vidíme v prilákaní zahraničných turistov z radov návštevníkov Bratislavy, ale aj ich priamym náborom v susedných štátoch. S tým bude súvisieť i rozvoj nových služieb: sprievodca, ubytovanie, stravovanie, vyhliadkový vláčik.

Odpoveď na otázku, či rozvoj turizmu pomôže našej mestskej časti Rača, nám je jasná: určite áno. Vínna turistika je pre Račiansky vinohradnícky chotár jedinou zmysluplnou alternatívou k bytovej výstavbe.

Viedeň je toho dôkazom. Existujúci vinohrad vám tam nikto nepredá. Je to rodinný klenot, ktorý má z dlhodobého hľadiska pre majiteľov väčšiu hodnotu ako stavebný pozemok. Vínna turistika je navyše v porovnaní s inými odvetviami hospodárstva jednoduchá na rozvoj.

Potrebná infraštruktúra sa buduje pomerne jednoducho a rovnako ľahká a rýchla je v tomto prípade z pohľadu požiadaviek a nárokov aj tvorba pracovných miest.

Enoturizmus je navyše ekologický, udržateľný a stále viac moderný. Ako taký zahŕňa veľa oblastí, ktoré sú aktuálne podporované na regionálnej, štátnej aj európskej úrovni. Konkrétne naše projekty už podporuje miestny úrad Rača, Bratislavský samosprávny kraj a pomoc dostaneme aj od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.“

Akcie v račanskom chotári pribúdajú každým rokom

Text prednášky: Matúš Burian, foto: Miroslav Smetana