Už vlani mala nová materská škôlka na Novohorskej ulici ožiť detským džavotom. Žiaľ, nestalo sa tak ani na začiatku tohto školského roka. Kým prvý vysúťažený dodávateľ stavby skončil v konkurze, ten druhý pre zmenu nestíha termíny.

Nedávno požiadal o šesťtýždňový odklad dokončenia, pričom argumentoval haváriou na vodovodnom potrubí. Ľudia si pritom v poslednom vydaní Račianskeho výberu prečítali, že stavebné práce majú byť podľa stavebného denníka dokončené do konca septembra.

Na materskej škole meškajú práce s jej dokončením, ktoré bolo po viacerých odkladoch naplánované na september 2019.

“Zúčastnil som sa na kontrolnom dni na stavbe. Už na prvý pohľad bolo zjavné, že nie je reálne daný termín stihnúť, čo po mojom dotazovaní priznali aj všetky prítomné strany – architekt, stavebník, zástupca úradu,“ povedal na margo MŠ Novohorská poslanec Ján Polakovič.

Dokončenie až v marci 2020

Jeho slová z polovice septembra sa naplnili a miestny úrad po ďalšom kontrolnom dni 1. októbra 2019 skonštatoval (viac tu): “Nakoľko zhotoviteľ stavby nedodržal termín dokončenia prác – koniec septembra 2019 – aktuálny stav budovy je taký, že nie je možné pristúpiť ku kolaudácií budovy. Z daného dôvodu sa posúva predpokladaný termín otvorenia a nástupu detí do MŠ Novohorská na marec 2020. ”

Rodičia čakajúci na škôlku sa dožadujú kompenzácie v podobe príspevku na súkromné škôlky, aký bol schválený za predchádzajúceho vedenia.

Poslanci zabojovali o kompenzačný príspevok

Posledný Račiansky výber však informoval, že úrad tento príspevok zrušil: „Od 1. 7.2019 v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva už rodičia stratili nárok na čerpanie tohto príspevku a mestská časť neuvažuje o pokračovaní jeho poskytovania, pretože MŠ Novohorská 1 bude čoskoro sprevádzkovaná.“

Na materskej škole meškajú práce s jej dokončením, ktoré bolo po viacerých odkladoch naplánované na september 2019.

Napokon sa po tlaku skupiny poslancov na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva podarilo príspevok pre rodičov vybojovať, čo sa vo svetle nových udalostí ukazuje ako prezieravý ťah. Rodičia budú vďaka tomuto návrhu dostávať 90 eur/mesačne ako kompenzáciu na úhradu súkromnej škôlky.

„Čerpať ho budú môcť rodičia detí, ktoré boli medzi 1. marcom a 30. augustom 2019 prihlásené na MŠ Novohorská. Samozrejme, musia tu mať trvalý pobyt a vek aspoň 3 roky,“ upresnil Polakovič, podľa ktorého je príspevok schválený až do otvorenia novej škôlky.

Materská škola Novohorská

Vizualizácie budúcej škôlky na Novohorskej, ktorá bude mať po otvorení kapacitu pre asi 100 detí.

Vizualizácie budúcej škôlky, ktorá vyrastá na mieste bývalého sanatória.

Materská škola Novohorská

Vizualizácie budúcej škôlky, ktorá má byť podľa nových informácií hotová v roku 2020.

Podmienky poskytnutia príspevku

Mestská časť Bratislava-Rača na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 118/17/09/19/P zo dňa 20. septembra zavádza od 01.10.2019 nenávratný finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách vo výške 90,- Eur/dieťa a mesiac za dodržania týchto podmienok:

  • dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rača, k 31.12.2019 vrátane dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský vek,
  • predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení,
  • podanie tlačiva o predbežnom záujme o MŠ Novohorská 1 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu 30.08.2019 vrátane,
  • príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do spustenia prevádzky MŠ Novohorská 1, v prípade spustenia prevádzky v inom termíne ako od začiatku mesiaca bude príspevok za daný mesiac vyplatený v alikvotnej výške, žiadateľovi nevzniká na vyplatenie príspevku žiadny právny nárok, výška príspevku bude 90 Eur na 1 dieťa a mesiac.

Tlačivo na požiadanie si o príspevok na stiahnutie TU.

jč, foto MČ Rača