Miestny úrad v Rači zverejnil informáciu o postupe pri predaji resp. prenájme stánkových miest počas blížiaceho sa vinobrania.

Predaj sa začína už v pondelok 31. augusta 20158 o 8:00 hodiny a potrvá do vypredania dostupných miest.

Predpredaj prebieha od 24. augusta do 28. augusta, pričom je možný aj prednostný výber miesta za poplatok 166 eur.

Prednostný výber predajných miest mali od 21. do 28. augusta osoby a podnikatelia s miestom podnikania v Rači za poplatok 89 eur.

Podrobné informácie:

Miestny úrad zverejnil inštrukcie k predaju miest na vinobranie 2015

Miestny úrad zverejnil inštrukcie k predaju miest na vinobranie 2015

Zdroj: www.raca.sk