Aktualizácia: Definitívne výsledky volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2022 za VI. volebný obvod (MČ Rača, MČ Vajnory).

 

Zvolení poslanci na roky 2017 – 2022: Michal Drotován, Peter Pilinský.
Voľba predsedu BSK:

Voľby do BSK 2017: Výsledok voľby predsedu BSK

Voľby do samosprávnych orgánov vyšších územných celkov (tzv. žúp resp. krajov) majú svoje špecifiká, ktorými sa líšia od parlamentných či komunálnych volieb. Jednokolové voľby poslancov a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konajú v sobotu 4. novembra. Nižšie nájdete kompletný zoznam kandidátov na poslancov v rámci 6. volebného obvodu (Rača, Vajnory) a predsedu VÚC.

Dva hlasovacie lístky

Voľby do BSK 2017

Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a 2 hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Ako krúžkovať?

Na hlasovacom lístku na voľby predsedu BSK môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V prípade Rače, Krasňan a Východného to budú dve mená.

Kandidáti na poslancov BSK
za VI. volebný obvod (Rača, Vajnory)

1 Marián Borbély 58 r., SZČO, Žarnovická 5, Rača, SME RODINA – Boris Kollár
2 Michal Drotován 36 r., Prednosta úradu, Na pasekách 14, Rača, nezávislý kandidát
3 Justín Horvatovič 34 r., požiarny technik, Tibenského 7, Vajnory, Kotleba – ĽSNS
4 Dagmar Kramplová 59 r., vedúca org. oddelenia, Zvončeková 40, Rača, SNS
5 Monika Luknárová 47 r., manažérka, Alstrova 150, Rača, nezávislý kandidát
6 Jozef Nemšovský 74 r., dôchodca, Koncová 29, Vajnory, SNS
7 Róbert Pajdlhauser 49 r., manažér logistiky, Závadská 18, Rača, SaS, OľaNO, SMK, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS
8 Peter Pilinský 45 r., starosta, Úžiny 3, Rača, MOST-HÍD, SMER, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS, Starostovia a nezávislí kandidáti
9 Ján Polakovič 28 r., projektový manažér, Žitná 18, Rača, nezávislý kandidát
10 Michal Vlček 37 r., ekonóm, Uhliská 7, Vajnory, nezávislý kandidát
11 Juraj Vodenský 38 r., podnikateľ, Žitná 4, Rača, Kotleba – ĽSNS
12 Anna Zemanová 58 r., poslankyňa NR SR, Koncová 25, Vajnory, SaS, OľaNO, SMK, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS
13 Rastislav Žitný 45 r., vicestarosta, Pri vinohradoch 4, Rača, MOST-HÍD, SMER, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS, Starostovia a nezávislí kandidáti

* Číslo, Meno a priezvisko, titul, Vek, Zamestnanie, Obec trvalého pobytu, Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát

Inzercia

Kandidáti na predsedu BSK

1 Rastislav Blaško, PhDr. Mgr. 46 publicista, reprezentant SR vo futbalgolfe, Pezinok, nezávislý kandidát
2 Jozef Danko, JUDr. 45, podnikateľ, Bratislava – Staré Mesto, nezávislý kandidát
3 Juraj Droba, Mgr., MA, MBA, 46, poslanec NR SR (SaS), manažér, Bratislava – Ružinov (SaS, OĽaNO, SMK, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS)
4 Pavol Frešo, Ing., 48, predseda BSK, Bratislava – Staré Mesto, nezávislý kandidát
5 Milan Ftáčnik, Doc. RNDr., CSc. 61, vysokoškolský učiteľ, Bratislava – Staré Mesto, nezávislý kandidát
6 Natália Hanulíková, Mgr. 28 psychologička, predsedníčka SZS, Bratislava – Karlova Ves, Strana zelených Slovenska
7 Ľubomír Huďo, PhDr., 54, novinár, Bratislava – Dúbravka, nezávislý kandidát
8 Martin Jakubec, PhDr., PhD., 33, manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg, podnikateľ, Bratislava – Nové Mesto, nezávislý kandidát
9 Ľubomír Kolárik, 51, súkromný podnikateľ, Chorvátsky Grob, Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
10 Daniel Krajcer, Mgr., 48, publicista, Bratislava – Staré Mesto, MOST – HÍD, SKOK -Európski liberálni demokrati, Strana zelených
11 Rudolf Kusý, Mgr., 41, starosta mestskej časti, Bratislava – Nové Mesto, nezávislý kandidát
12 Marián Leinerovič, Mgr., 67, pedagóg, Stupava, NOVÝ PARLAMENT
13 Milan Lopašovský, PharmDr., 54, farmaceut, Bratislava – Staré Mesto, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
14 Ján Mrva, Ing., 48, starosta, Bratislava – Vajnory, nezávislý kandidát
15 Lukáš Parízek, Mgr., 31, štátny tajomník MZVaEZ SR, Bratislava – Vajnory, Slovenská národná strana
16 Jalal Suleiman, Ing., PhD., 51, prekladateľ, Pezinok, Komunistická strana Slovenska
17 Andrej Trnovec, RNDr., 54, kultúrno-osvetový pracovník, Bratislava – Staré Mesto, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
18 Jozef Uhler, JUDr. Mgr., 41, IT špecialista, Bratislava – Jarovce, nezávislý kandidát

* Číslo, Meno a priezvisko, titul, Vek, Zamestnanie, Obec trvalého pobytu, Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát