Po dlhšom čakaní už je známy termín konania komunálnych volieb 2018. Dátum, počas ktorého sa otvoria volebné miestnosti aj v našej mestskej časti Bratislava – Rača oznámil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS), keď podpísal rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí.

Voľby sa podľa tohto rozhodnutia uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.

Koho budeme voliť?

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Rača dostanú vo volebnej miestnosti 4 hlasovacie lístky, voliť teda budú:

1. Poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača (15, z toho 10 za volebný obvod Rača, 3 Krasňany, 2 Východné)

2. Poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy (2)

3. Starostu Mestskej časti Bratislava – Rača (1)

4. Primátora hlavného mesta SR Bratislavy (1)

Komunálne voľby 2018: Bratislava, MČ Bratislava – Rača

Výsledky volieb MČ BA Rača 2014

Peter Pilinský 4271 (55,03 )
Michal Drotován 2306 (29,71)
Lucia Veselská 1014 (13,07)
Milan Náhlik 170 (2,19)

Viac o téme: Ako dopadli posledné voľby v roku 2014?

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt.

Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a v čase volieb musia mať aspoň 18 rokov. Kandidáti na starostov a primátorov musia mať v čase volieb dosiahnutý vek 25 rokov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.

Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

Račaweb, foto archív