Stúpajúca tendencia počtu budúcich prvákov sa prejavila aj na zápisoch na základné školy v Rači, ktoré sa konali v piatok a sobotu – 15. a 16. apríla. Počas týchto dvoch dní zapísali rodičia celkovo až 321 detí, z toho 113 na ZŠ Tbiliská, 142 na ZŠ Hubeného a 66 na Spojenú školu Jána de La Salle, ktorá však nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača.

K zápisu neprišli len deti s trvalým bydliskom v Rači, ale aj desiatky detí z okolitých mestských častí a obcí.

Z 321 zapísaných detí v Rači je 230 s trvalým pobytom v Rači a 91 z iných mestských častí a obcí.

Z 321 zapísaných detí v Rači je 230 s trvalým pobytom v Rači a 91 z iných mestských častí a obcí.

„Radi by sme vyšli v ústrety všetkým rodičom, ktorých oslovil náš vzdelávací systém efektívneho učenia. Prihlásených 142 detí by však zaplnilo približne až šesť tried a v tejto chvíli máme kapacitu na tri triedy budúcich prvákov. Urobíme ale všetko pre to, aby sa nám podarilo otvoriť o jednu triedu navyše. Niektorí rodičia uprednostňujú štandardný systém výučby, preto budeme komunikovať aj so ZŠ Tbiliská a hľadať riešenia, ako uspokojiť všetkých záujemcov,“ povedala riaditeľka ZŠ s MŠ Hubeného Mgr. Tatiana Kizivatová.

„Zápis mal veľmi milý priebeh, detí sa ujali učitelia, aby si s nimi prešli obrázky o zvieratkách, písmenká i čísla. Podľa pedagógov sa budúci prváci ukázali ako veľmi šikovné deti. Kapacita nám dovoľuje prijať všetkých zapísaných 113 ratolestí,“ uviedla riaditeľka ZŠ Tbiliská Mgr. Eva Šišková.

Z 321 zapísaných detí v Rači je 230 s trvalým pobytom v Rači a 91 z iných mestských častí a obcí. Dohromady 36 deťom bol navrhnutý odklad.

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača