Bytová výstavba v celej Bratislave zaznamenala počas uplynulých rokov rekordné čísla. Ľudia citlivo vnímajú každý stavebný mechanizmus a ruch v ich okolí, no často netušia, kedy sa vlastne o povolení toho ktorého projektu rozhodlo.

To následne využívajú lokálni poslanci na vytĺkanie politického kapitálu. Spravodaj Račan preto zosumarizoval, ktorý starosta, kedy a na aký projekt vydával stavebné povolenia.

Povolené stavby s 25 a viac bytmi na území MČ Bratislava – Rača v rokoch 2002-2018. Za posledných 8 rokov nebola v centrálnej časti Rače povolená ani jedna bytová výstavba s 25 a viac bytmi.

V prehľade uvádzame projekty s 25 a viac bytmi resp. apartmánmi, ktoré verejnosť vníma najcitlivejšie.

Z tohto prehľadu vyplýva, že stavebný boom naštartovaný v čase Jána Zvonára sa v rokoch 2010-2018 spomalil. Je to dobrá správa najmä vzhľadom na fakt, že v rámci celej Bratislavy bol trend skôr opačný.

Ktorý starosta sa ako podieľal na počte stavebných povolení pre bytové projekty?

Rozhodujúcim kritériom pre vydávanie stavebných povolení a územných rozhodnutí je Územný plán mesta Bratislava z roku 2007.

Výstavba a vinohrady?

Ľudia si osvojili tézu, že v Rači sa stavia vo vinohradoch. Pravdou však je, že za Petra Pilinského sa od roku 2010 nepreklasifikovala v Územnom pláne na stavebný pozemok ani jedna vinohradnícka parcela! Stavby niektorých rodinných domov v intraviláne sa realizujú na územiach, ktoré na to boli určené ešte v roku 2007.

Viac o téme čítajte aj tu: Hrozí, že po parku pripraví Drotován Raču o ďalší užitočný projekt!

Naopak, vedenie Rače na čele so stavebným úradom je mimoriadne konzekventné v boji s čiernymi stavbami, ktoré bez povolenia začali rásť vo vinice Fixle a momentálne je vydané nariadenie o ich odstránení na náklady stavebníka.

Povolená bytová výstavba projektov s 25 a viac bytmi na území MČ Bratislava-Rača v rokoch 2002-2018

jč, grafika Račan

Inzercia