Najnovšia agenda opozičného poslanca ohrozuje roky pripravované prepojenie Peknej cesty s Račianskou ulicou. Na užitočnom a komplikovanom projekte spolupracuje Rača a Nové Mesto už od roku 2013. Komunikácia má odľahčiť nápor na Peknej ceste a pripraviť aj pôdu pre cyklistické spojenie s mestom. Vybudovať ju má ako vyvolanú investíciu za zhruba 650 000 eur z vlastných prostriedkov súkromný investor.

Na zastupiteľstvo Rače chce Michal Drotován pretlačiť svoj návrh, aby poslanci nesúhlasili s umiestnením komunikácie Horská – Račianska ulica na pozemku číslo 7016/11 v k.ú. Rača s výmerou 8 m2 (!!!), ani s jeho predajom, prenájmom či zriadením vecného bremena. Ide síce len o mikroskopickú časť celej cesty, no ak poslanci tento návrh odsúhlasia, podpíšu sa pod zastavenie stavby tejto cesty!

Navrhované prepojenie Pekná cesta – Malokrasňanská.

Výstavbu komunikácie pritom umožňuje platný Územný plán, odporúča ju štúdia vplyvov na životné prostredia EIA pre projekt Dolný Slanec a požadovala ju od investora aj mestská časť Rača a tiež Nové Mesto ako vyvolanú investíciu.

One mestské časti na tejto komunikácii pracujú už minimálne od roku 2013, pričom k nej absolvovali viacero pracovných stretnutí aj starostovia Rudolf Kusý a Peter Pilinský (viac tu).

Náhla zmena názoru

Sám Drotován v roku 2016 uviedol, že víta vybudovanie tejto komunikácie – avšak na náklady investora. “Prepojenie Horskej nie je problém. Problém je, že ho chce pre developera budovať starosta,” napísal na verejnom fóre ešte v roku 2016. Vedenie Rače následne naozaj zaviazalo investora, aby komunikáciu vybudoval na vlastné náklady!

Verejný status Michala Drotována v ktorom tvrdí, že s prepojením nemá problém, ak ho vybuduje investor za vlastné.

Lenže kandidát na starostu, ktorý medzičasom získal luxusný byt v Malých Krasňanoch, je zasa proti. Ako už viackrát v minulosti, opäť mení názor na dávno dohodnuté veci. Človek až nadobúda dojem, že vlastný záujem maskuje ako boj v mene verejnosti.

Otázky o prepojení Račianskej a Peknej:

1. Potrebuje cestu developer?
Výstavba projektu Dolný Slanec je v súlade s platným územným plánom od roku 2007. Komunikáciu odporúča aj záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

2. Komu cesta pomôže?
VODIČOM, OBYVATEĽOM KRASŇAN A SLANCA
Vodičom z Krasňan, Rače a Slanca (Nové Mesto), ktorí by sa vyhli zápche na Peknej ceste.

3. Kto získa, ak sa cesta nepostaví?
DEVELOPER A DROTOVÁN
Developer z lokality Dolný Slanec (nebude musieť budovať cestu, čím ušetrí cca 650 000 eur, ale aj čas a prácu).
Poslanec Drotován – ako obyvateľ developerského projektu Malé Krasňany (nebude mať pod oknami spojovaciu cestu) a aj ako poslanec (pripíše si body, že podobne ako pri parku vyhral nad Pilinským)

Už pripravil Raču o park

Podobne to bolo aj v prípade parku na Radničnom námestí. Spočiatku nemal proti zámene pozemkov s vlastníkom Radničného námestia námietky. Požadoval len, aby park neplatila Rača ale investor, čo hlasovaním potvrdil aj v komisii miestneho zastupiteľstva.

Keď s touto podmienkou investor po ťažkých rokovaniach s vedením úradu súhlasil, Drotován si našiel iné zámienky, aby zámenu na pôde mestského zastupiteľstva torpédoval cez svojich sympatizantov a cez Občianske združenie Priatelia Rače.

Výsledok poznáme všetci – namiesto verejného parku s detským ihriskom máme v strede Záhumeníc ďalšiu budovu, ktorej prischol názov Drotován Tower (čítajte tu).

Radničné námestie Rača sľubuje namiesto administratívnej budovy park s detským ihriskom

Spočiatku nemal Drotován žiadne námietky proti zámene pozemkov na Radničnom námestí, trval len na tom, aby park vybudoval investor. Investor s návrhom napokon súhlasil, ale Drotován zámenu cez jeho fanklub aj tak zmaril, čím otvoril dvere k výstavbe ďalšej budovy namiesto verejného parku.

Na Hagarovej mu to nevyšlo

Rovnaký scenár sa odohral pri polyfunkčnej budove na Hagarovej ulici. Ak by prešiel Drotovánov plán na zmarenie zámeny pozemkov mesta s investorom (písali sme o tom tu), v Krasňanoch by dnes stála kontroverzná stavba proti ktorej bojovali tisícky ľudí v petícii.

Obštrukcie voči LBG Aréne

A podobnú činnosť vyvíja aj v prípade športového komplexu LBG Aréna. Práve on je jednou zo šedých eminencií, ktorá ťahá nitky a organizuje obštrukcie, pre ktoré sa dlhoočakávaný projekt unikátneho športoviska zbytočne zdržiava.

Vráti sa na račiansku športovú scénu po rokoch opäť aj hokej? Pripravovaná LBG Aréna plánuje s vybudovaním tréningovej hokejovej resp. korčuliarskej haly v pripravovanom areáli na Černockého resp. Hečkovej ulici.

Drotován je považovaný za šedú eminenciu aj v boji proti LBG Aréne – najvýznamnejšiemu športovisku, ktoré ma v Bratislave vyrásť za posledné roky.

Bude len na rozhodnutí poslancov, či mu pri hlasovaní na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva opäť podporia predvolebnú agendu, alebo sa budú riadiť triezvym úsudkom a argumentami hovoriacimi v prospech budovania tejto dôležitej dopravnej spojnice.

Michal Drotován získal ako prvý z vlastníkov byt v developerskom projekte Malé Krasňany, proti ktorému najskôr formálne bojoval…

Viac o téme aj tu: Šanca zastaviť výstavbu na Hagarovej je ohrozená, torpéduje ju Drotován aj Dzivjaková a tu: Rača chce, aby park na Záhumeniciach vybudoval investor

ja, mapa: Račan, foto: archív