V areáli kúpaliska Zbojnička v Knižkovej doline sa opäť niečo deje. Po tom, čo v roku 2014 vyrástlo na parkovisku pod areálom mobilné oplotenie, tentoraz sa aktivita presunula až na trávnatú plochu, ktorú využívajú na oddych návštevníci.

Čerstvo vykopané jamy tvoria súvislú líniu od oplotenia smerom k bazénu a akoby nadväzovali na existujúce mobilné oplotenie na asfaltovej ploche. Podľa našich informácií ide o pokračovanie vlastníckeho sporu, keď areál kúpaliska vybudovaný počas socializmu nerešpektuje ani po revolúcii súkromné vlastníctvo pôvodného majiteľa resp. dediča.

Nové výkopy na kúpalisku Zbojnička pripomínajú, akoby mali slúžiť na vybudovanie oplotenia.

Tým je podľa katastra bývalý poslanec MZ v Rači Eduard Brychta a Miroslava Kuzmová Miroslava rodená Brychtová. O prípade sme informovali už v roku 2014. Zámerom jeho konania je poukázať na dlhodobo neriešené problémy s náhradami pozemkov.

Ohrozená sezóna?

Najnovšie podľa našich informácií správca areálu, ktorým je mestská spoločnosť STARZ, zvažuje aj možnosť obmedziť prevádzku či dokonca neotvoriť kúpalisko v letnej sezóne 2019.

Náhradu vybavujeme od roku 1993, za časť pozemku nám bola priznaná náhrada v hodnote 0,09 eura, čo je 2,60 Sk (za meter štvorcový – pozn. red.). Toto sme dosiahli po šestnástich rokoch behania po úradoch. V tomto nie sú zahrnuté pozemky, ktoré sú predmetom predchádzajúceho článku. Dúfa, že aspoň uznáte neprimeranosť náhrady,” povedal nám v roku 2014 Eduard Brychta, ktorý potvrdil, že dočasné umiestnenie zábran realizoval sám.

Podľa katastrálnej mapy patrí časť pozemkov v areáli kúpaliska Zbojnička súkromným vlastníkom, ktorí sa už dlhší čas domáhajú svojich vlastníckych práv.

Na miestnom stavebnom úrade žiadal Brychta v roku 2013 aj o vydanie povolenia na vybudovanie riadneho oplotenia svojho pozemku vrátane toho, ktorý zasahuje do areálu kúpaliska.

Račaweb, foto archív