Organizácia Mestské lesy Bratislava oznámila začiatok procesu rekonštrukcie areálu Červený kríž, ktorý sa nachádza nad známou lokalitou Slalomka a sú vyhľadávaným miestom oddychu a rekreácie aj pre množstvo Račanov.  Ako by mal areál vyzerať po novom?

Súčasná podoba areálu Červený kríž

Súčasná podoba areálu Červený kríž je z roku 1995.

V súčasnosti máme spracovanú architektonickú štúdiu a vizualizáciu nového zariadenia areálu Červený kríž, po pripomienkach verejnosti sa následne vypracuje ostrý projekt aj s odhadom ceny realizácie diela. Potom začneme zháňať finančné prostriedky – osloviť plánujeme magistrát Bratislavy, ako aj mestské časti v dotknutej oblasti vrátane Rače,” upresnil pre Račaweb šéf mestských lesov Vladimír Kutka.

Rekonštrukcia po 20 rokoch

Po zabezpečení finančného krytia vyhlási mestská organizácia verejnú súťaž na dodávateľa a realizátora stavby. Šéf mestských lesov predpokladá, že by sa to mohlo podariť ešte v tomto roku.

Súčasné drevené stavby na Červenom kríži boli vybudované v roku 1995. “Na viacerých miestach sú po rokoch vplyvom počasia a používania poškodené. Ak by sa nepristúpilo k rekonštrukcii, museli by byť po čase odstránené z bezpečnostných dôvodov,” dodal Kutka.

Pripomienky a návrhy môžu dotknuté osoby aj verejnosť zaslať mailom na info@ba-lesy.sk do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.

Rekonštrukcia areálu Červený kríž: Prístrešie s hracou plochou

Rekonštrukcia areálu Červený kríž: Prístrešie s hracou plochou

Rekonštrukcia areálu Červený kríž: Celková situácia

Rekonštrukcia areálu Červený kríž: Celková situácia

Červený kríž, Bratislava

Červený kríž, Bratislava

Podrobný popis požiadaviek na obsah projektu:

1. Popis areálu:
– slúži na individuálnu a skupinovú rekreáciu – oslavy (narodeniny, partie, spoločenské a cirkevné akcie) – skupinky 20-50 ľudí, mimoriadne aj 150 ľudí.
– rodinná rekreácia – opekanie v prírode, skupinky 3-6 ľudí, deti.
– zastavenie sa na turistickom/cyklistickom výlete
– útočisko pred dažďom, vetrom v lete
– areál nie je dostupný autom

2. Objektová skladba
– Rešpektovať súčasnú zastavanosť, mierne zvýšenie prípustné, veľký altánok v tradičnom zrubovom štýle – prestrešený objekt s lavicami a stolmi pre cca 50 ľudí, náveterná strana uzavretá stenou, inak vzdušný.
– drevené stĺpy, prípadná podesta na spanie v prípade potreby nečasu, zvýšená podlaha, guľatina ( dub, agát, červený smrek),
– plastový šindeľ recyklovaný, gril s komínom
– stojany na bicykle – nie,
– voda nie sa v areáli nenachádza– je tam o 250m studnička – šípka k vode
– detský prístrešok, výška cca 2m s detskými A kompletmi – liata guma pod lezeckou stenou

DROBNÝ MOBILIÁR:
– Ohnisko centrálne – v blízkosti veľkého altánku
– Ohniska doplnkové – vandaluvzdorné miesto na založenie ohňa. Mimo týchto miest bude zakladanie ohňa zakázané. Možnosť ukotviť kotlík, rošt. Počet 3-5ks.
– Voľné sedenie – (lavičky + stoly bez prestrešenia). Poloha – aj na slnku, aj v tieni.
– detské prvky – outdoor, vandaluvzdorné

ÚROVEŇ SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE- RELIZAČNÝ PROJEKT
– Koncepcia využitia územia – situácia v 1:1000; 1:500,
– Hmotové vizualizácie
– Výkaz , výmer
– dokumentácia v digitálnej podobe (PDF na čítanie a DWG) a vytlačené v 4 paré.

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE
– Všetky objekty navrhovať s ohľadom na:
– vysoké riziko poškodenia vandalmi,
– Špecifiká umiestnenia v prírode (vlhkosť, lesná zver)
– Všetky objekty kotviť na pevno

Zdroj: Mestské lesy Bratislava, Van Jarina Architecture & Design