Na stanovisko Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorá zaslala Ministerstvu životného prostredia nesúhlasné stanovisko a upozornila na nedostatky projektu v navrhovanej podobe, reaguje už aj developer projektu chystaného v areáli bývalých Vinárskych závodov. Mestská časť vo svojom stanovisko (viac tu) uviedla, že nesúhlasí s realizáciou zámeru v predloženom znení vzhľadom na negatívne vplyvy navrhovanej zástavby na životné prostredie, ako aj na kvalitu bývania v predmetnej lokalite.

Developer: Projekt sme zmenšili

Súčasný stav areálu Vinárske závody

Súčasný stav areálu Vinárske závody

Developer obytného komplexu, ktorým je spoločnosť Rínok Rača, patriaca pod Bencont Development, poskytol svoj pohľad na vec portálu sme.sk. Podľa konateľa spoločnosti Martina Šimurdu je nimi navrhované riešenie v súlade s územným plánom mesta, podľa ktorého je tu dovolené bývanie i polyfunkcia.

Oproti predchádzajúcim návrhom iných developerov aj našej prvotnej predstave sme zmenšili rozsah projektu, čo do počtu poschodí aj hmoty. Výrazne sme tiež zvýšili pomer zelených plôch, keď územný plán predpokladá 23 percent a my garantujeme minimálne 34 percent zelene. Plánovaná výstavba neprevyšuje okolitú zástavbu a podľa nás, na rozdiel od zámerov našich predchodcov, zachováva kľúčové miestne výhľady,” uviedol Šimurda.

Komunikácia pokračuje

Dodal, že chcú komunikovať s budúcimi susedmi obytného komplexu, s mestskou časťou i bratislavským magistrátom, a tiež sa nebránia zapracovaniu kompetentných pripomienok do ich investorského zámeru.

Kritizované bolo navrhované umiestnenie zastávky mestskej hromadnej dopravy na ulici Barónka, ktoré by znamenalo zrušenie parkovacích miest potrebných pre prevádzku Nemeckého kultúrneho domu. Investor však tvrdí, že plánujú zrekonštruovať časť historického Nemeckého domu a zvýšiť aj počet jeho parkovacích miest.

Viac o téme aj tu: Rača vyjadruje rázny nesúhlas s navrhovanou výstavbou v areáli Vinárskych závodov

Peter Pilinský, starosta Rače

Peter Pilinský, starosta Rače

V území počítame s investíciami do moderných cyklotrás, zastávok MHD aj s materskou školou. Keď nás k tomu kompetentné orgány vyzvú, dáme vypracovať aj ďalšiu dopravnú štúdiu podľa ich usmernení tak, ako sme prisľúbili na verejnom prerokovaní nášho zámeru,” odpovedá investor na pripomienky mestskej časti Rača. “Aby sme však mohli asanovať trojhektárový komplex bývalej fabriky, zónu zrevitalizovať a preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru, musíme vytvoriť v súlade s územným plánom aj primeraný počet priestorov na predaj a prenájom. Len tak dokážeme naplniť investície do verejnej infraštruktúry, ” vysvetľuje.

Ministerstvo odporúča počúvať výhrady Rače

Ministerstvo v stanovisku k projektu podľa sme.sk uvádza, že treba vyhodnotiť, či intenzita navrhovaného využitia územia je optimálna alebo v akej miere sa od optima odchyľuje. Rovnako odporúčajú vziať do úvahy všetky argumenty uvedené v stanovisku mestskej časti Rača na zníženie navrhovanej intenzity využitia. Konštatuje, že treba  vyhodnotiť aj vplyv na dopravu i vybudovanie predškolského zariadenia.

Byty pre 860 ľudí

Nový obytný komplex by mal pribudnúť na Kubačovej ulici na mieste bývalých Vinárskych závodov v Rači. Pozemky i existujúce budovy bývalých závodov vlastní investor. Výstavba nového obytného súboru by mala trvať od marca 2016 do marca 2020. Investor tu plánuje postaviť 6 obytných domov, 3 polyfunkčné domy s bývaním a vybavenosťou, päť samostatných objektov občianskej vybavenosti a tri parkovacie garáže s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo podľa predstáv investora 476 bytov pre 860 ľudí.

Obytný súbor VIN VIN Rača

Obytný súbor VIN VIN Rača

Zdroj: Račaweb, sme.sk, foto: Vin-Vin