Nečakané predvolanie na hlavné pojednávanie v notoricky známej kauze, v ktorej už mnohí ani nečakali väčší posun! Exstarosta Rače Peter Pilinský, ktorý začal neľahký boj s developerom čiernych stavieb v lokalite Fixle, sa vo štvrtok 2. júla 2020 zúčastní ako svedok hlavného pojednávania. Pojednávanie sa uskutoční v trestnej veci prečinu podplácania!

Pán Obermajer pred všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva ponúkol úplatok 30 tisíc eur, ak mu náš stavebný úrad dodatočne legalizuje výstavbu jeho 5 rodinných domov v lokalite Fixle, určenej územným plánom na pestovanie viniča. Samozrejme, že sme túto “ponuku” odmietli a ďalej postupovali v rámci platných zákonov,” povedal pre račaweb Pilinský v reakcii na jeho predvolanie.

O dianí na miestnom zastupiteľstve vtedy informoval aj portál racaweb (tu). 

Čierna stavba v lokalite Fixle rástla aj napriek opakovaným výzvam úradu na zastavenie prác.

Podľa našich informácií dostali podobné predvolania viacerí svedkovia situácie, v ktorej prišlo ku ponuke finančnej odplaty za povolenie výstavby.

Dlhá história

Prípad čiernych stavieb sa ťahá od jari 2014, keď po predchádzajúcom vyklčovaní rodiacich vinohradov (2013)  začali vo vinici Fixle bez akéhokoľvek povolenia či územného rozhodnutia vyrastať čierne stavby.

Takto sa to celé začalo – rok 2013: Smutný pohľad na vyklčovaný vinohrad v lokalite Fixle, nad uličkou spájajúcu Kopanice s Knižkovou dolinou…

Stavebný úrad v Rači pod vedením jeho vtedajšej vedúcej Ivety Virsíkovej najskôr vyzval stavebníka na ukončenie prác a napokon nasledovala séria správnych konaní, odvolaní, ďalších rozhodnutí a ďalších odvolaní.

Stavebný úrad v Rači vydal dve rozhodnutia o odstránení stavieb, po odvolaní stavebníka potvrdil správnosť týchto rozhodnutí aj Okresný úrad v Bratislave.

V rozhodnutí o odstránení stavieb nariadil Obermajerovi aj niekoľko podmienok, okrem iných aj to, že po odstránení stavieb uvedie pozemky do primerane pôvodného stavu podľa druhu využitia zapísanom na liste vlastníctva a v súlade s funkčným využitím určeným územným plánom mesta.

Stavebník má tiež povinnosť stavbu odstrániť do 120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Predvolanie svedka na hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze podplácania, ktoré súvisí s bojom proti čiernym stavbám v Rači.

Výsledkom teda je, že stavebník dostal od súdu nariadené tieto stavby odstrániť na vlastné náklady, dodnes to však neurobil.

Aktuálny stav

Na stavenisku sa za posledné 3 roky nič nedialo, hrubé stavby 5 rodinných domov ostali v štádiu, v akom boli, keď sa ukázalo, že stavebník nie je schopný predložiť potrebné dokumenty o sdúlade stavby s verejným záujmom – v tomto prípade Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

Kauza čierne stavby Fixle

Pre pokračovanie realizácie stavby resp. prípojok podáva Rača trestné oznámenie za marenie výkonu úradného rozhodnutia

Už to, že sa prípad dostal až na špecializovaný trestný súd, považujem za naše malé víťazstvo a dôkaz, že ak ide o neoprávnené stavby, treba proti nim bojovať vytrvalo a so všetkými dostupnými prostriedkami. Hoci priznám, už som po toľkých rokoch ani nedúfal, že sa tým bude niekto ďalej zaoberať,” komentoval vývoj prípadu, ktorý sledovalo ako precedens celé Slovensko, Peter Pilinský.

Viac o téme čítajte aj tu: Prelomový verdikt Rače o čiernych stavbách vo vinici potvrdený!

Sám Pilinský čelil žalobe Obermajera za to, že ho v niektorom z vyjadrení označil ako “neporiadneho stavebníka”.

Peter Pilinský absolvoval v roku 2015 výsluch na polícii po tom, čo naňho podal Obermajer trestné oznámenie.

Rčw, foto archív