Boj s čiernymi stavbami, ktoré vyrástli vo vinohradoch, vedie Rača so stavebníkom už takmer štyri roky. Ten v rozpore s územným plánom, bez stavebného povolenia ako aj akýchkoľvek ďalších povolení či vyjadrení na mieste vyklčovaného vinohradu zrealizoval výstavu 5 rodinných domov.

Čierne stavby v Rači, lokalita Fixle

Čierne stavby v Rači, lokalita Fixle

Teraz sa dostal ostro sledovaný prípad do novej fázy, keď nadriadený orgán potvrdil rozhodnutie račianskeho stavebného úradu – zamietol odvolanie stavebníka Juraja O. a potvrdil odstránenie 5 domov. Znamená to významný precedens a signál aj pre ostatné úrady a komunálnych politikov na Slovensku, že vytrvalosť v boji s nezákonnosťou pri výstavbe môžu priniesť ovocie…

Čo sa vlastne udialo?

Račianska samospráva po celej plejáde kontrol, žiadostí, stanovísk, rozhodnutí a následných odvolaní, opätovných rozhodnutí a opätovných odvolaní, po rokoch konečne získala dôležité potvrdenie o správnosti svojho postupu.

Okresný úrad Bratislava v odvolacom konaní potvrdil v poradí druhé rozhodnutie stavebného úradu v Rači o odstránení stavieb. S rozhodnutím sa úrad stotožnil vo všetkých dôležitých bodoch a naopak, námietky stavebníka zamietol.

Na odstránenie dostal 120 dní

OÚ okrem potvrdenia rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb nariadil stavebníkovi v rámci podmienok aj to, že pozemky musí dať po odstránení stavieb do primerane pôvodného stavu v  podľa druhu využitia zapísanom na liste vlastníctva a v súlade s funkčným využitím určeným územným plánom mesta (vinice).

Čierna stavba v lokalite Fixle rástla aj napriek opakovaným výzvam úradu na zastavenie prác.

Stavebník má tiež povinnosť stavbu odstrániť do 120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

„Tento exemplárny príklad arogancie stavebníka a celý príbeh okolo jeho piatich domov v našich račianskych vinohradoch možno v širších súvislostiach chápať aj ako učebnicový príklad nedokonalosti našich zákonov, ktoré zorientovaných právnikov, ktorých pán Obermajer okolo seba zjavne má, doslova lákajú obchádzať zákon s vedomím, že ich minie akýkoľvek postih,“ vyhlásil starosta Rače Peter Pilinský, ktorý čierne stavby vo Fixloch vníma už aj ako principiálny problém.

Keď nedokážeme postihovať a trestať čierne stavby bez stavebného povolenia umiestňované v rozpore s územným plánom Hlavného mesta, ako potom môžeme zastavovať či obmedzovať obrovské developerské projekty s právoplatným stavebným povolením, ktoré nám rastú doslova pod oknami?“ myslí si Pilinský, ktorý má z rozhodnutia okresného úradu v kauze Obermajer radosť, hoci ešte očakáva zo strany stavebníka ďalšie obštrukcie, aby sa búraniu vyhol.

Chcel si kúpiť povolenie za 30 000 eur

Juraj O. dokonca svojho času prišiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva a verejne ponúkol mestskej časti sumu 30 000 eur, ak mu stavby zlegalizuje.

Sám však v procese možnej legalizácie stavieb, ktorú umožňuje stavebný zákon, nepredložil ani len potrebné doklady, ktorými by preukázal, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom. Predovšetkým mu chýbal kľúčový dokument, ktorým je potvrdenie súladu stavby s platným Územným plánom Bratislavy. Navyše realizoval stavby aj napriek opakovaným výzvam na zastavenie prác. 

“Aj keď ľuďom v súčasnosti kazia kvalitu života oveľa väčšie výstavby ako je týchto päť domov, stále verím, že Obermajerove stavby nakoniec zmiznú z Fixlov – jednak kvôli obhajobe spravodlivosti a tiež kvôli odkazu, že zákony, nech už sú akokoľvek deravé, platia pre nás všetkých rovnako,“ myslí si starosta, ktorý sám čelil zo strany Obermajera trestnému oznámeniu za to, že si ho dovolil označiť ako “neporiadneho stavebníka”.

Takto sa to celé začalo – rok 2013: Smutný pohľad na vyklčovaný vinohrad v lokalite Fixle, nad uličkou spájajúcu Kopanice s Knižkovou dolinou…

Račaweb, MÚ Rača, foto: archív