RAČA – V seriáli o račianskych pivniciach sme sa tentoraz vybrali do priestorov pod Nemeckým kultúrnym domom, ktoré boli dlhé roky ukryté pred zrakmi zvedavcov. Na rozdiel od predchádzajúcich je táto pivnica spustnutá a bez jediného decilitra kvalitného vínka. Pripomína nemý pomník zašlej slávy centrálne riadenej produkcie a predaja vína z čias socializmu, ktorá neprežila divoké časy privatizácie…

História pivnice

Pivnicu pod Nemeckým kultúrnym domom vybudovali v 30. rokoch minulého storočia členovia Nemeckého vinohradníckeho družstva. Po dostavaní nadzemných častí – lisovne aj spoločenskej sály – ju štát po 2. svetovej vojne pôvodným vlastníkom zhabal. Prevzal ju štátny podnik Vinárske závody, ktorý bol najväčším spracovateľom hrozna v kraji a odoberal takmer celú produkciu aj od miestneho Jednotného roľníckeho družstva.

Smutný pomník divokej privatizácie

Vinárske závody, štátny podnik Bratislava, podľa rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky zo dňa 25.3. 1991, ako štátna hospodárska organizácia zanikli dňom 1. 4. 1991 rozdelením na:
1. Vinoprogres, štátny podnik Bratislava
2. Vinoprodukt, štátny podnik Bratislava – Rača
3. MOVINO štátny podnik Veľký Krtíš
4. Malokarpatský vinársky podnik, štátny podnik Pezinok
5. Víno, štátny podnik Košice
6. Hubert, štátny podnik Sereď
7. Tokaj, štátny podnik Slovenské Nové Mesto
8. Tibavín, štátny podnik Sobrance 9.Víno Nitra, štátny podnik Nitra

V roku 1991 sa Vinárske závody, štátny podnik Bratislava, stali ako celok predmetom reštrukturalizácie – ich nástupcom v račianskej pobočke sa teda stala spoločnosť Vinoprodukt, štátny podnik Bratislava – Rača.

V roku 1994 ju podľa dostupných materiálov sprivatizovali spoločnosti Konzum, s.r.o. (51 % podiel za 78 mil. Sk) a Slovenská vinárska spoločnosť, s.r.o. (46 % podiel za 25 mil. Sk), čím vznikla akciová spoločnosť VINOPRODUKT, a.s. Bratislava-Rača.

V nových podmienkach sa jej nepodarilo udržať produkciu a na trhu s vínami rýchlo upadala. Formálne existovala až do roku 2013, kedy definitívne zmizla zo sveta výmazom z obchodného registra, ktorému predchádzalo dlhoročné konkurzné konanie.

FOTOGALÉRIA:

(ja, foto autor, mr)