Spomedzi piatich prihlásených kandidátov, ktorí splnili kritériá na zaradenie do hlasovania, vybrali v utorok 29. marca 2022 poslanci miestneho zastupiteľstva nového kontrolóra na roky 2022 až 2028.

V hlasovaní uspela pomerom 7:6 hlasov Ingrid Vanerková, ktorá v minulosti kandidovala aj za poslankyňu zasatupiteľstva.Vo voľbách síce neuspela, ale do miestneho parlamentu mala nastúpiť ako náhradníčka za zosnulého Juraja Madzina.

Ingrid Vanerková je novou kontrolórkou MČ na roky 2022 – 2028

Túto možnosť však nevyužila, uvoľnené miesto tak zaujal Mário Khandl z Karpatského námestia, ktorý už v minulosti členom zastupiteľstva bol.

V hlasovaní nezískali traja kandidáti ani jeden hlas. Rozhodovalo sa medzi Janou Bezákovou, ktorej sa končilo obdobie, na ktoré dostala mandát kontrolórky, a spomenutou Vanerkovou.

Bezáková vo voľbách v roku 2016 uspela v súboji s vtedajším poslancom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Laukom až v poslednej možnej inštancii, ktorou je v prípade patovej situácie v zastupiteľstve žreb.

Jana Bezak

Viac o téme čítajte aj tu.

Ja, foto MČ Rača