Vaša volebná miestnosť je určená podľa adresy trvalého bydliska. Voliť môžete len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Mestská časť Rača je rozdelená na 18 volebných okrskov – z toho 11 sa nachádza v Rači, 4 v Krasňanoch a 3 na Východnom. Niektoré okrsky majú spojenú volebnú miestnosť, preto je ich menej ako okrskov (11).

Zoznam okrskov s prislúchajúcimi ulicami

Volebné miestnosti MČ Bratislava – Rača

Ďalšie informácie o voľbách aj tu: Môžem svojho favorita krúžkovať na poslanca aj starostu?

Volebné miestnosti MČ Bratislava – Rača

Volebné miestnosti MČ Bratislava – Rača

Volebné miestnosti MČ Bratislava – Rača