Nakupovať potraviny chce každý, ale za akú cenu? Táto diskusia momentálne kulminuje vo Vajnoroch, kde sa časť ľudí aktívne postavila proti plánovanej predajni LIDL (o zámere sme informovali tu).

Hypermarket má vyrásť priamo pri rušnej okružnej križovatke, v susedstve nákupného centra OC Vajnoria a tiež pokojnej štvrte s rodinnými domami. Ľudia sa obávajú najmä toho, že v už aj tak exponovanej dopravnej tepne bude po dostavaní obchodu dochádzať ku kolíznym situáciám a stav sa oproti dnešku ešte viac zhorší.

Predajňa LIDL vo Vajnoroch má vzniknúť v tesnej blízkosti mimoriadne frekventovaného úseku a okružnej križovatky pred nadjazdom na obchovat.

Najkritickejším úsekom by sa v popoludňajších a podvečerných hodinách počas pracovných dní stal najmä zjazd z nadjazdu. Odbočka k LIDLU a zároveň napojenie pre tých, ktorí pôjdu z nákupov do tejto prehustenej tepny by znamenali ďalšie spomalenie a riziko, že zápchy siahajúce až k čerpacej stanici OMV by mohli postupne úplne paralyzovať aj celý obchvat Bratislavy.

Vedenie Vajnor hovorí o emóciách

Samospráva na obavy reagovala vo Vajnorských novinkách prostredníctvom Michala Vlčeka, ktorý rozhodnutie povoliť výstavbu obhajuje: “Nesúhlas s výstavbou však nie je dôvod na nepovolenie stavby. Názory ľudí bývajú ovplyvnené emóciami,” uviedol a dodal, že stavebná komisia zaujala kladné stanovisko k návrhu. “Ja osobne si myslím, že predajňa takého typu bude pre Vajnory prínosom a budovanie občianskej vybavenosti zvyšuje kvalitu každej mestskej časti, Vajnory nevynímajúc.

Predajňa LIDL vo Vajnoroch – pohľad od Roľníckej ulice (vizuálizácia).

Predajňa LIDL vo Vajnoroch – pohľad od Roľníckej ulice: Súčasný stav.

Mrva: Ak to schváli magistrát…

Starosta Ján Mrva sa pridal a obyvateľom cez radničné noviny tvrdí, že ak poskytne súhlasné stanovisko magistrát, mestská časť s tým už nič nenarobí: “Na stavebnej komisii riešime viaceré stavby, ktoré sa nám nepáčia a nechceme ich tu (niekedy všetci v komisii) , ale vieme aj to, že nesúhlas s umiestnením stavby nie je dôvodom v zákone na jej nepovolenie.”

Ako to celé dopadne a či nespokojní Vajnorčania v boji proti stavbe uspejú, ukáže čas.V jednom aj druhom prípade bude výsledok zaujímať aj obyvateľov Rače – buď z hľadiska možných komplikácií v doprave, alebo ak bude stavba povolená tak aj vzhľadom na možnosť nakupovať v novom LIDLi.

Predajňa LIDL vo Vajnoroch (vizualizacia).

Račaweb, vizualizácie: Vajnorské novinky/LIDL