Ak je celý reťazec od výroby až po odberné miesto je v rukách jedného prevádzkovateľa, platná legislatíva garantuje konečnému spotrebiteľovi najnižšiu cenu tepla. Je však bežnou praxou, že do reťazca vstupuje ďalší subjekt, väčšinou ako prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov. Pokiaľ je záujmom zástupcov mestských častí bezprostredné zníženie ceny tepla, toto je možné dosiahnuť práve elimináciou reťazenia v dodávkach tepla, uvádza v tlačovej správe MH Teplárenský holding.

Nový manažment štátnych teplárenských spoločností, ktoré sa k 1. 5. 2022 zlúčili do MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH), zameral svoje pôsobenie na strategické oblasti smerujúce k dlhodobo udržateľnému rozvoju diaľkového vykurovania na Slovensku.

„Popri významnej modernizácii výrobných zariadení technológiami obnoviteľných zdrojov energie a využívaním geotermálneho a odpadového tepla, je prvoradým cieľom holdingu zabezpečiť svojim odberateľom čo najnižšie ceny tepla,“ povedal pri tejto príležitosti generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu, a.s., Marcel Vrátný.

MHTH vypracovalo pre mestské časti ponuky, ktoré dávajú garanciu najnižšej ceny tepla v meste.

MHTH je pritom vlastníkom samotných výrobných zariadení, primárnych sietí a časti sekundárnych rozvodov. V takomto prípade, kedy celý reťazec od výroby až po odberné miesto je v rukách jedného prevádzkovateľa, platná legislatíva garantuje konečnému spotrebiteľovi najnižšiu cenu tepla, nakoľko nedochádza k takzvanému reťazeniu nákladov a zisku v dodávke tepla.

Ceny navyšuje sprostredkovateľ

Je však bežnou praxou, že do reťazca vstupuje ďalší subjekt, väčšinou ako prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov, ktorý síce v súlade s pravidlami regulácie, ale predsa mnohokrát zbytočne spôsobí navýšenie ceny, a tým aj nákladov na teplo pre občana.

Historicky mnohé mestá na Slovensku majú uzatvorené zmluvy s prevádzkovateľmi svojej tepelnej infraštruktúry, ktoré nezabezpečujú jej priebežnú modernizáciu ani primeranú cenu pre obyvateľov.

V Bratislave má MHTH zámer zmodernizovať zdroje tepla na západe aj na východe a tiež odoberať existujúce teplo z OLO vybudovaním prípojky.

S ohľadom na uvedené sa nám javí iniciatíva mestských častí Staré Mesto a Ružinov v Bratislave smerujúca k efektívnej prevádzke svojho diaľkového vykurovania cestou minimalizácie nákladov a modernizácie svojich aktív ako prirodzená a legitímna.

Pokiaľ je záujmom zástupcov mestských častí zároveň bezprostredné zníženie ceny tepla, tak toto je možné dosiahnuť práve elimináciou reťazenia v dodávkach tepla, ergo zverením celého systému tepelných zariadení jednému subjektu. Inštitút osobitého zreteľa pri takomto type projektov bol už v minulosti viackrát použitý na zabezpečenia výberu optimálneho prevádzkovateľa v teplárenstve.

Ponuka pre mestské časti

S ohľadom na uvedené dôvody MHTH vypracovalo pre mestské časti ponuky, ktoré dávajú garanciu najnižšej ceny tepla v meste.

MHTH zároveň dáva jasný záväzok modernizovať rozvody, ktoré majú v týchto častiach mesta viac ako 50 rokov a doteraz obnovené neboli. Cieľom je minimalizovať straty tepla a pripraviť celú sieť na integráciu obnoviteľných zdrojov tepla.

Ceny tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy

Prvým z krokov, ktoré smerujú k dekarbonizácii, je využitie doteraz do ovzdušia mareného tepla z mestskej bratislavskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu. Toto teplo vďaka spolupráci MHTH a magistrátu Bratislavy začne prúdiť nielen do uvedených mestských častí začiatkom roku 2023.

Andrea Devánová, MHTH