Preniesť celý ekosystém Cvernovky do novej lokality a vybudovať nové centrum kreatívneho priemyslu v slovenskej metropole. Do blízkosti Rače sa sťahuje unikátny projekt, na ktorý využijú momentálne chátrajúcu budovu na Račianskej ulici.

Prvým krokom je podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré v budove Pradiarne – Cvernovky podpísali bratislavský župan Pavol Frešo a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj. Spečatili tým konkrétne kroky, ktoré majiteľom ateliérov v bratislavskej Cvernovke zabezpečia nové priestory. Župa tak dala opätovne najavo, že podporuje kreatívny priemysel.

Nadácia Cvernovka

Nadácia Cvernovka

Centrum kreatívneho priemyslu

Memorandum zabezpečí majiteľom ateliérov v bratislavskej Cvernovke nové priestory. Župa tým avizuje, že podporuje kreatívny priemysel. Na Račiáanskej nájdu svoje miesto nielen ateliéry, ale aj športoviská, gastronómia či performatívne umenie. Z bývalej školy sa tak stane nové kreatívne centrum Bratislavy, v ktorom sa na jednom mieste spojí kreatívny priemysel s kultúrno-spoločenským životom mesta i celého regiónu.

Memorandum zabezpečí majiteľom ateliérov v bratislavskej Cvernovke nové priestory. Župa tým avizuje, že podporuje kreatívny priemysel. Na Račianskej nájdu svoje miesto nielen ateliéry, ale aj športoviská, gastronómia či performatívne umenie. Z bývalej školy sa tak stane nové kreatívne centrum Bratislavy, v ktorom sa na jednom mieste spojí kreatívny priemysel s kultúrno-spoločenským životom mesta i celého regiónu.

Je to veľmi ťažká úlohy preniesť doslova tento genius loci. Snažíme sa vytvoriť spoločné podmienky, ktoré umožnia rozvoj kreativity, tak ako to bolo v Cvernovke a nadviazať nielen na túto tradíciu, ale doslova  túto tradíciu aj rozvinúť. Samozrejme, že to prejde ešte schvaľovaním v Zastupiteľstve, to znamená, bude to verejne prejednané. Naším záujmom je celý ten areál dvihnúť na takú úroveň ako vidíte napríklad vo Fínsku alebo vo Veľkej Británií, kde kreatívny priemysel má omnoho hlbšie korene. Takže tie predstavy máme veľmi smelé,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Momentálne obe strany pracujú už len na doladení detailov.

Budova chemickej priemyslovky

Nadácii Cvernovka, ktorá sídli v budove Pradiarne, končí nájom týchto priestorov a preto musela pre svoju činnosť hľadať nový priestor. Najviac ich oslovila župná budova bývalej Združenej strednej školy chemickej na Račianskej 78 v Bratislave, oslovili preto Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa rozhodol podať umelcom a kreatívcom pomocnú ruku.

Spoločnú snahu obe strany spečatili podpisom spoločného Memoranda o vzájomnej spolupráci.

Budova bývalej chemickej priemyslovky už viac ako šesť rokov neslúži pôvodnému účelu, je dlhodobo nevyužívaná a prázdna a snahy Bratislavského samosprávneho kraja o predaj boli opakovane neúspešné.

Podľa zástupcov nadácie Cvernovka by mal byť celý areál spolu s internátom a telocvičňou novou zónou, teda novým kreatívnym centrom kultúry, nielen pre výtvarníkov či dizajnérov, ale aj pre verejnosť. Svoje miesto tu tak nájdu nielen ateliéry, ale aj športoviská, gastronómia či performatívne umenie.

Podľa zástupcov nadácie Cvernovka by mal byť celý areál spolu s internátom a telocvičňou novou zónou, teda novým kreatívnym centrom kultúry, nielen pre výtvarníkov či dizajnérov, ale aj pre verejnosť.

Podľa zástupcov nadácie Cvernovka by mal byť celý areál spolu s internátom a telocvičňou novou zónou, teda novým kreatívnym centrom kultúry, nielen pre výtvarníkov či dizajnérov, ale aj pre verejnosť.

Okrem ateliérov aj eventy či divadlo

Z bývalej školy sa tak stane nové kreatívne centrum Bratislavy, v ktorom sa na jednom mieste spojí kreatívny priemysel s kultúrno-spoločenským životom mesta i celého regiónu.

„V Cvernovke sú primárne ateliéry. Je to taký claster rôznych druhov kreatívcov od maliarov, architektov, dizajtérov cez IT vývojárov, ľudí, ktorí sa zapodievajú vývojom.  Toto je také gro, ktoré by sme tam chceli presunúť, ale už v podstate v Cvernovke sme mali plán, že by sa to malo rozšíriť o nejakú verejnú funkciu, nejaké koncertné akcie, rôzne druhy eventov, divadlo, ktoré by sme vedeli sprístupniť už v tom novom areály,“ uzavrel spoluzakladateľ Nadácie Cvernovka Boris Meluš.

Preniesť celý ekosystém Cvernovky do novej lokality. To je obsahom Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktorú podpísali bratislavský župan Pavol Frešo a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj.

Preniesť celý ekosystém Cvernovky do novej lokality. To je obsahom Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktorú podpísali bratislavský župan Pavol Frešo a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj.

Nadácii Cvernovka končí nájom priestorov a hľadajú nové pôsobisko. Najviac ich oslovila župná budova bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej 78.

Nadácii Cvernovka končí nájom priestorov a hľadajú nové pôsobisko. Najviac ich oslovila župná budova bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej 78.

Zdroj: BSK, Google Street View