Obrovská rana pre rodinu, račiansku komunitu aj kolegov z miestneho zastupiteľstva. V sobotu 26. augusta 2017 nás opustil vo veku 56 rokov uznávaný človek, otec, manžel a aktívny obyvateľ našej mestskej časti Peter Pálka.

Peter Pálka sa stal vo voľbách v roku 2014 členom zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača, keď vo volebnom obvode Krasňany získal 451 hlasov. S manželkou a piatimi deťmi žil vyše 20 rokov v Krasňanoch, ktoré mu prirástli k srdcu.

Peter Pálka skonal vo veku 56 rokov. Smúti za ním rodina – manželka, 5 detí, ale aj celá račianska a krasňanská komunita.

Po pôsobení v zastupiteľstve Ružinova vstúpil v roku 2014 do našej miestnej politiky s nasledovným cieľom: “Doprial by som im takých poslancov, ktorí urobia všetko pre to, aby Krasňany boli hodné svojho mena. Aby Pekná cesta a Krasňany neboli iba bezobsažnými menami istej cesty a istého obytného súboru, ale aby každý obyvateľ aj návštevník mohol bez rozpakov povedať: Tu je ale krásne! Tu sa pekne žije!

Angažoval sa v Rodičovskej rade Gymnázia Školských bratov, bol členom Rady školy Spojenej školy Jána de la Salle a členom Rady školy ZUŠ na Vrbenského.

Vážna choroba

Žiaľ, vlani sa pri menšej dopravnej nehode objavili u Petra Pálku náznaky vážnej choroby, pre ktorú bol dlhodobo hospitalizovaný. Neskôr požiadal o zrušenie poslaneckého mandátu, jeho nástupcom sa stal Jozef Bratina.

Posledná rozlúčka

Rodina oznámila, že posledná rozlúčka s milovaným manželom a otcom sa bude konať v pondelok 5. septembra 2017 o 11:00 hodine v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch, telo bude pochované na Ružiunovskom cintoríne vo Vrakuni.

“Správa o odchode nášho poslanca Petra Pálku ma hlboko zasiahla. Nielen ako starostu mestskej časti, ktorý zo strany pána Pálku cítil vždy podporu a zmysel pre dobré a dôležité veci, ale tiež ako človeka, pre ktorého bol Peter človek hodný nasledovania a hlbokej úcty. V mene svojom, ale aj v mene celého kolektívu MÚ Rača a poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Rača vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť,” zakondoloval pozostalým v ťažkej životnej situácii starosta Peter Pilinský.

Peter Palka parte smútočné oznámenie

Peter Pálka, smútočné oznámenie

Zdroj: Rodina Petra Pálku, foto: archív