Minister dopravy Árpád Érsek, župan BSK Juraj Droba a časť starostov z dotknutých obcí či miest sa dnes stretli na stavbe budúceho dôležitého uzla odbremeňujúceho Bratislavu od tranzitnej dopravy. Po troch rokoch zdržiavania zo strany aktivistov sa totiž opäť rozbehli stavebné práce na križovatke Triblavina.

Minister Érsek a župan Droba na stavbe križovatky Triblavina

Tá má riešiť napojenie vodičov z Bernolákova, Novej Dedinky či Chorvátskeho Grobu na diaľnicu D1 s možnosťou pokračovať ďalej po budovanom obchvate D4R7 bez nutnosti tranzitu Bratislavou.

Táto stavba bola zastavená v roku 2015. Teraz píšeme rok 2018. Už mohla byť hotová,” povedal Érsek pre Hospodárske noviny (tu). “Som veľmi rád, že sa opäť začalo stavať. Cením si podporu tých starostov, primátorov a pána župana, ktorí sú tu a vedia, čo pozitívne prinesie táto križovatka pri vstupe do Bratislavy. Neďakujem tým, ktorí túto križovatku roky brzdili. A nielen toto brzdili, ale brzdia aj ostatné projekty.

Minister komentoval najmä aktivity vajnorského starostu Jána Mrvu a ním ovládaného združenia OZ Triblavina, ktoré projekt torpédovalo obštrukciami v snahe presadiť realizáciu tzv. kolektorov, ktoré boli pôvodne súčasťou projektu.

Koniec v roku 2020

Národná diaľničná spoločnosť predpokladá ukončenie prác na križovatke Triblavina na diaľnici D1 v roku 2020. “Ak by výstavbu križovatky Triblavina neblokovali aktivisti, križovatka už v súčasnosti mohla slúžiť občanom,” uvádza sa v stanovisku NDS.

Stavba križovatky Triblavina sa opäť rozbieha po 3 rokoch

Križovatka Triblavina bude dopravne napojená na súčasnú diaľnicu D1 (viac tu) v úseku Bratislava – Senec prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev a navrhovanú komunikáciu II. triedy v mieste turbo-okružných križovatiek, ktorá bude v budúcnosti postupne dobudovaná a napojená na cestu I/61 Bratislava – Senec a cestu II/502 Bratislava – Pezinok.

V mieste styku vetiev križovatky a spomínanej navrhovanej miestnej komunikácie sú projektované namiesto stykových križovatiek menej kolízne turbo – okružné križovatky, a to z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V rámci budovania križovatky sa na diaľnici D1 vybuduje podjazd pre križovanie s novou mestskou komunikáciou.

Zmena technického riešenia

Križovatka Triblavina je od mája 2015 vo výstavbe v zmysle platného stavebného povolenia. V súvislosti so zmenou technického riešenia diaľnice D1 dôsledkom rastúcich intenzít dopravy a koordinácie s diaľnicou D4 v križovatke D1/D4 prišlo k úprave šírkového usporiadania diaľnice D1 čo malo dopad aj na križovatku Triblavina (zmena z 6-pruhu s kolektormi na 8-pruh), čo vyvolalo potrebu zmeny stavby križovatky pred dokončením pre stavebné objekty súvisiace s diaľnicou.

Funkcia križovatky Triblavina

V súvislosti s výstavbou križovatky Triblavina bude zrekonštruovaný priľahlý úsek vozovky diaľnice D1 v rámci ktorého sa rozšíri diaľnica na 8-pruhov. Križovatka Triblavina sa bude stavať tak, aby sa v budúcnosti na ňu mohli napojiť tzv. kolektory, ktoré by v prípade potreby viedli popri diaľnici.

Zmeny v doprave počas prác

V priebehu augusta sa začne s presmerovaním dopravy do režimu 3 zúžených pruhov v každom smere jazdy, rýchlosť bude znížená na 80 km/h. V prvej fáze bude doprava na diaľnici D1 vedená prevažne v ľavom jazdnom páse, strednom deliacom páse a časti pravého pásu. Týmto usporiadaním dopravy vznikne v pravom jazdnom páse pracovný priestor oddelený obojstranným betónovým zvodidlom.

Od augusta do novembra 2018 budú prebiehať stavebné práce na rozšírení južnej strany telesa diaľnice v celej dĺžke stavby a dočasný násyp v mieste navrhovaného diaľničného mosta.

Pri realizácii dočasného dopravného značenia žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť v tomto úseku.

V prvom štvrťroku 2019 bude doprava v smere von z Bratislavy presmerovaná na dočasne rozšírený úsek diaľnice D1 v režime 3+3 jazdné pruhy . Následne po vybudovaní polovice podjazdu sa v rovnakom režime presmeruje doprava v smere do Bratislavy a vybuduje sa druhá polovica podjazdu.

V prvom štvrťroku 2019 bude doprava v smere von z Bratislavy presmerovaná na dočasne rozšírený úsek diaľnice D1 v režime 3+3 jazdné pruhy.

Viac o téme aj tu: Tieto mapky vám ukážu plán NDS na záchranu dopravy v Bratislave

NDS, HN, foto: NDS