Po tom, čo sa v Rači podarilo dať do poriadku takmer všetky objekty „každodennej“ potreby, nadišiel čas postarať sa o historické klenoty. Patria medzi ne Nemecký kultúrny dom, Koloničova kúria a nepochybne aj Požiarna zbrojnica na Detvianskej ulici. Práve do nej mal spolupracovník spravodaja Račan možnosť nazrieť a urobiť zábery jej súčasného stavu.

Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1940.

Budovu podľa údajov Mestského pamiatkového úradu dostavali v roku 1940. Vtedy sa do nej presťahoval miestny Dobrovoľnícky požiarny zbor, ktorý v Račištorfe existoval už od roku 1882.  „Hasičáreň“ je odvtedy jednou z dominánt centrálnej časti obce – a nielen vďaka polohe oproti tradičnej vieche.

Architektúra na úrovni

Architekt Miloš Juráni ju vníma ako unikát: „Hoci ide o stavbu účelovú, jej architektúra má v sebe aj pridanú estetickú hodnotu. Toto nenavrhol nejaký začiatočník, ale architekt na úrovni. Za najväčší unikát budovy považujem dominantnú sušiareň hasičských hadíc, ktorá je situovaná vo veži zbrojnice.“

Ako sa postupne zmenšoval počet členov zboru aj možnosti jeho nasadzovania v akcii, pribúdali počas socializmu, ale aj po jeho skončení, budove nové, neprirodzené funkcie. Podľa Jurániho jej uškodilo najmä zriadenie kotolne v zadnej časti, ale tiež nevhodné opláštenie plechovými lamelami pastelovej farby.

Požiarna zbrojnica v Rači

Sušiareň hadíc je situovaná vo veži zbrojnice.

„Zbrojnica bude medzi prvými adeptami na rekonštrukcie našich historických klenotov v ďalšom období,“ vyhlásil starosta Peter Pilinský, ktorý rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice na Detvianskej ulici zaradil do svojho programu Rača 2022. Pozitívne vyznieva aj správa, že sa po rokoch formuje opäť základ nového dobrovoľného požiarnickeho zboru v Rači.

Ak človek nechá na chvíľku pracovať svoju fantáziu, okamžite sa mu v týchto priestoroch premietne množstvo možností ďalšieho využitia. Od komunitných projektov, cez expozície historických spolkov či požiarnickej výbavy, čitáreň, rôzne druhy gastro prevádzky (pivovar, vinotéka, kaviareň) či klubovej činnosti.

Vzácne exponáty

V súčasnosti je v budove okrem spomenutej kotolne aj sídlo a rozsiahla expozícia Spolku vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika, no časť sa využíva aj ako sklad náradia.

Petra Pilinského informuje Ľubomír Krampl o stave budovy a zbierok Spolku vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika

Spolok bol založený už v roku 1866, keď sa vracali vojaci z Prusko-Rakúskej vojny po bitke pri Lamači. Jeho poslaním bolo odvtedy vytvoriť vzájomnú svojpomoc pre vojakov, ktorí sa ocitnú v núdzi. O jeho sile a tradícii svedčí fakt, že ani komunisti si nedovolili zrušiť ho. Máme tu množstvo vzácnych vojenských aj historických exponátov a archívnych materiálov nielen z Račištorfu, ale aj širokého okolia,“ prezradil nám Ľubomír Krampl.

Podobne aj Jozef Moravanský a ďalší nadšenci sa starajú o každú vlajku, uniformu, dokument či vzácnu fotografiu.

Fotogaléria:

Spravodaj Račan

Ján Bednarič, foto autor, archív