Fanklub kandidátky na starostku v Rači vyfabrikoval paškvil, voči ktorému sa ohradili VŠETKY riaditeľky škôl a škôlok v správe mestskej časti Bratislava – Rača. Ak malo byť cieľom diskreditovať starostu Petra Pilinského, dosiahol autor – podľa viacerých indícií kandidát na poslanca a podporovateľ Lucie Veselskej Ľubomír Krampl (bývalý poslanec a manžel prednostky úradu za Jána Zvonára) – pravý opak. Ľudia sa z množstva nepresností a trápneho pokusu o diskreditáciu akurát tak smejú…

Tzv. Kramploviny. Predvolebný paškvil, ktorý má slúžiť kampani Lucie Veselskej.

Tzv. Kramploviny. Predvolebný paškvil, ktorý má slúžiť kampani Lucie Veselskej.

K obsahu vydali stanovisko viaceré dotknuté osoby, zverejnil ho miestny úrad na svojej oficiálnej stránke:

V predvolebnom letáku, ktorý bol dnes v noci roznesený v mestskej časti Rača, sú okrem iného klamlivé vyjadrenia o nekvalitných  a zdravotne závadných potravinách, ktoré sa majú podávať deťom v račianskych školách a škôlkach. Riaditeľky všetkých predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača a tiež vedúce školských jedálni okamžite pripravili spoločné vyhlásenie, aby zabránili šíreniu týchto výmyslov medzi rodičmi detí.

„Absolútne sa nestotožňujeme s výmyslami uverejnenými v letáku „Račanské správy“ o nekvalitných potravinách v našich školách a škôlkach. Všetky potraviny, ktoré podávame našim deťom, sú bezchybnej kvality a v rámci dátumu spotreby. Sme zhrozené z klamlivých informácií v tomto letáku, ktoré veľmi poškodzujú meno našich škôl a škôlok.“

Mgr. Tatiana Kizivatová – Riaditeľka ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Mgr. Eva Šišková – Riaditeľka ZŠ Tbiliská
Mgr. Zuzana Sallemová – Riaditeľka MŠ Tbiliská
Mgr. Anna Kocmundová – Riaditeľka MŠ Plicková
Bc. Ivona Gálová – Riaditeľka MŠ Cyprichova
Mgr. Stanislava Mazáčková – Riaditeľka MŠ Barónka
Bc. Zuzana Burgerová – Riaditeľka MŠ Pri Šajbách
Mgr. Viera Pilková – Riaditeľka MŠ Gelnická
Ing. Alena Kordevová – Vedúca školskej jedálne MŠ Gelnická a ZŠ s MŠ Hubeného
Jozefína Lettrichová – Vedúca školskej jedálne ZŠ Tbiliská
Ružena Hricková – Hlavná kuchárka v jedálni MŠ Tbiliská
Ivana Špilárová – Vedúca školskej jedálne MŠ Plickova a MŠ Barónka
Viera Máteová – Vedúca školskej jedálne MŠ Pri Šajbách

Zároveň sa k téme vyjadril aj miestny kontrolór MČ Rača, ktorý mal podľa letáku „Račanské správy“ dôjsť k týmto „šokujúcim zisteniam“ o nekvalitných potravinách na základe kontroly z roku 2013.

Ja osobne som nikdy nevykonával kontrolu kvality potravín na račianskych školách a škôlkach, nie je to dokonca ani v mojej kompetencii,“ povedal Hargaš. „Spomínaná kontrola sa týkala uzavretia dlhodobých zmlúv s dodávateľmi surovín pre prípravu jedál v školských jedálňach. Pri tejto kontrole som konštatoval, že určenie ceny, ako hlavného kritéria na dodávku surovín  by mohlo viesť k zníženiu kvality dodávaných surovín.  Vyhlásenie uverejnené v letáku Račanské správy, najmä nadpis článku, je skreslené,“ vysvetlil miestny kontrolór MČ Rača Peter Hargaš.

Okrem iných nezmyslov stojí za pozornosť aj tvrdenie, že pri službách účtovníka v mestskočastnej spoločnosti Media Rača prišlo k zvýšeniu ceny. V skutočnosti spoločnosť oproti minulosti ušetrila na dodaní služieb 6000 eur.

Ak pôvodná cena bola 792 eur mesačne a nová je 3240 eur ročne, ide o PREDRAŽENIE alebo ŠETRENIE?

Ak pôvodná cena bola 792 eur mesačne a nová je 3240 eur ročne, ide o PREDRAŽENIE alebo ŠETRENIE?