Starosta Mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilinský podpísal vo štvrtok 6. novembra 2014 zmluvu o prenájme pozemkov s firmou LBG Aréna, s.r.o., ktorá má na magistrátnych pozemkoch zverených do správy MČ Rača vybudovať multifunkčný športový areál SAR na Černockého ulici.

Podľa zmluvy sa firma LBG Aréna, s.r.o. zaväzuje urobiť všetky právne úkony potrebné k tomu, aby stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť najneskôr od dnes do dvoch rokov. Podľa zmluvy sa nájomca tiež zaväzuje na prenajatých pozemkoch zachovať BMX dráhu a odstrániť zemné valy, betónový ovál a zabezpečiť prekládku vodného toku ako aj prekládku vodovodu.

LBG Aréna Pilinský Hauser

Podpis zmluvy s investorom LBG Arény. Vľavo hokejový tréner mládeže a Račan Tibor Hauser, v strede starosta Peter Pilinský, vpravo konateľ LBG Aréna Ľubomír Balog.

Spoločnosť LBG sa zaviazala vyhradiť minimálne 10 hodín týždenne na korčuľovanie a plávanie pre všetky račianske základné školy a materské školy, ďalej korčuľovanie pre obyvateľov Rače minimálne dve hodiny týždenne v popoludňajších a večerných hodinách so zľavou a plávanie pre verejnosť minimálne dve hodiny denne v popoludňajších a večerných hodinách. Pre investora je zmluvnou povinnosťou sprístupniť prekrytú multifunkčnú halu pre verejnosť 24 hodín denne tak, ako iné bežné verejné ihriská,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Mestská časť do desiatich dní protokolárne odovzdá predmetné pozemky na Černockého ulici LBG Aréne, ktorá sa po tomto termíne už bude o ne starať na vlastné náklady. Vlastníkom prenajatých pozemkov však naďalej zostáva výlučne Hlavné mesto SR Bratislava a správcom mestská časť.

Zmluvu zostavovali obe strany, na čo bola v lete zriadená pracovná skupina zostavená z račianskych poslancov (Juraj Madzin, Mário Khandl, Miloš Máťuš, Michal Hrdlička, Milan Andráš), prednostky Jany Peškovej, zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcov investora. Na zasadnutiach komisií sa prechádzali jednotlivé ustanovenia zmluvy, nachádzali sa kompromisné riešenia a kompletizovali sa dodatky a prílohy.

„Som rád, že v procese vybudovania multišportového komplexu v Rači sme sa výrazne pohli dopredu. Dnešné podpísanie zmluvy je výsledok niekoľkomesačnej práce zástupcov mestskej časti aj investora. Som presvedčený, že multifunkčný športový areál na Černockého sa stane vyhľadávaným miestom aktívneho trávenia voľného času pre Račanov, ako aj pre ľudí z celej Bratislavy a okolia,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Viac o téme aj tu: Ľubo Višňovský tvrdí, že v areáli bude aj niečo, čo ešte na Slovensku nemáme

Výstavba športového areálu v Rači bola počas celého roku 2014 diskutovanou a sledovanou témou. Konečnému rozhodnutiu poslancov miestneho zastupiteľstva o výbere investora v júni tohto roku predchádzali verejné stretnutia a prerokovania s občanmi a poslancami MČ. Na verejnej prezentácii projektov sa zúčastnil aj hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský, ktorý je jedným z investorov nového športového komplexu.

Zdroj: MÚ Rača, úpravy: račaweb, foto: MÚ Rača, vizualizácie: Tomas Cechvala Architects

Fotogaléria športového areálu LBG Aréna: