Vynovené základné školy v mestskej časti Bratislava – Rača zažívajú v poslednom období každý september väčší a väčší nápor. Štatistiky ukazujú, že počet prvákov na račianskych základných školách z roka na rok stúpa.

Počet prihlásených prváčikov do škôl na území MČ Bratislava - Rača

Počet prihlásených prváčikov do škôl na území MČ Bratislava – Rača

Kým v aktuálnom školskom roku v tejto mestskej časti zasadlo do školských lavíc 192 prvákov, v budúcom školskom roku (2015/2016) sa ich zapísalo o 42  viac – dohromady 234.

Z dvoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača najviac prvákov v počte 98 prijala ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici, 80 detí prijala ZŠ Tbiliská. Tretia cirkevná základná škola De la Salle prijala 56 prváčikov, táto škola však nepatrí pod správu mestskej časti.

Na dvoch račianskych základných školách je na budúci školský rok prijatých 140 detí s trvalým pobytom v Rači, ostatných 38 je z iných mestských častí.

„Školské zariadenia sú jednou z našich najväčších priorít. V posledných rokoch rekonštruujeme jednu budovu za druhou, napríklad Základná škola Tbiliská prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz patrí medzi najkrajšie základné školy v Bratislave,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. „Vnímame nárast populácie detí v predškolskom veku a preto kladieme dôraz aj na materské školy, kde okrem rekonštrukcie budov rozširujeme kapacity všade tam, kde je to technicky možné.“

Všetky základné školy v Rači zorganizovali Deň otvorených dverí, kde sa rodičia budúcich prvákov dozvedeli všetky potrebné informácie v súvislosti s nástupom ich dieťaťa do školy.

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková, úprava: Račaweb, foto: Račaweb