Šéf Mestských lesov Bratislava, inak aj vášnivý cyklista, ktorý pozná v lesoparku každý chodník, zažil niečo, čo sa môže stať každému z nás. Nález mláďatka svine divej využil na facebookovskej stránke organizácie na to, aby dal rady iným návštevníkom, ako postupovať v takýchto prípadoch!

Šéf Mestských lesov Bratislava Vladimír Kutka s malým opusteným diviačikom.

Šéf Mestských lesov Bratislava Vladimír Kutka s malým opusteným diviačikom.

“Po Ceste mládeže v bratislavskom lesoparku sa bezradne potuloval maličký diviačik. Asi bola jeho črieda niečím vyplašená a dala sa na útek,” uviedol Vladimír Kutka v príspevku.

Požiadal zároveň návštevníkov lesov – hlavne v tomto období, keď sa rodia mladé – aby mali svojich psov na vôdzke! Nájdené mláďatko už podľa neho nemôže byť vrátené do prírode, vyžaduje ľudskú starostlivosť.

Čo robiť keď nájdete opustené mláďa lesnej zveri:

– Nikdy neberte mláďa domov!

– Poobzerajte sa po okolí, či sa v blízkosti nenachádzajú rodičia, ktorí vás tajne sledujú. Potichu odíďte z blízkosti mláďaťa a z diaľky ho pozorujte.

– Ak je to medvieďa, utekajte čo najďalej! A dúfajte, že vás medvedica ešte nezbadala.

– Ak zistíte, že sa dlhší čas (5 – 8 hodín) rodičia nevracajú k mláďaťu, alebo ste si istý, že rodičia zahynuli, v tomto prípade bude potrebné mláďa zobrať do tepla, aby nezostalo cez noc podchladené.

– Nedotýkajte sa mláďaťa holými rukami, aby nenapáchlo ľudským pachom, uložte ho do krabice alebo debničky.

– Buďte v styku s mláďaťom čo najmenej, aby nebolo v strese.

– Ihneď volajte Správu Mestských lesov v Bratislave, telefónne číslo: +421 2 547 890 34

Na Ceste Mládeže v lesoparku sa zatúlal malý diviačik. Vedenie lesov prosí návštevníkov v tomto období, keď sa rodia mladé, aby mali svojich psov na vôdzke! Mláďa prasiatka už nemôže byť vrátené do prírody, vyžaduje ľudskú starostlivosť.

Na Ceste Mládeže v lesoparku sa zatúlal malý diviačik. Vedenie lesov prosí návštevníkov v tomto období, keď sa rodia mladé, aby mali svojich psov na vôdzke! Mláďa prasiatka už nemôže byť vrátené do prírody, vyžaduje ľudskú starostlivosť.

Zdroj: Račaweb, foto: Vladimír Kutka, Mestské lesy Bratislava