Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála JuRaVa, ktorú na jeseň 2014 dokončilo a odovzdalo do užívania združenie obcí Svätý Jur, Rača a Vajnory (z toho aj skratka JuRaVa), už má naprojektované svoje pokračovanie.

Raču by cyklotrasa spojila s ďalšími lokalitami Bratislavy a umožnila napojenie na ďalšiu sieť už vybudovaných úsekov v okolí hlavného mesta.

Podľa súhrnnej technickej správy, ktorú združenie JuRaVa zverejnilo na svojej internetovej stránke (www.jurava.sk) a nesie podnázov: “Projekt pre stavebné povolenie stavby” ide o vybudovanie cyklotrasy v úseku JURAVA – Vrakuňa. Stavba je podľa neho situovaná v extraviláne, v rovinatom až mierne svahovitom území.

Pokračovanie cyklotrasy JuRaVa

Pokračovanie cyklotrasy JuRaVa

Celkovo by mala mať stavba JuRaVa II. dĺžku asi 7 kilometrov, pričom by sa jej súčasťou stali aj viaceré plánované trasy v okolí. Práve vďaka tomu, že sa zakomponovali do predchádzajúceho pôvodného projektu, sa podarilo znížiť dĺžku plánovaného nového úseku z 10 na 7 kilometrov a tým následne znížiť aj predpokladané investičné náklady.

JuRaVa II. by tak do seba zahrnula aj tieto existujúce či plánované úseky:

– Pozdĺž pravého brehu Malého Dunaja je existujúca cyklotrasa od Hradskej ul. po Slovnaft (dĺžka cca 3 km), kde sa napája na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6
– Projektovaná cyklotrasa “Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji – Mohyla” (dĺžka cca 1,8 km) nahrádza časť pôvodnej cyklotrasy JuRaVa II.
– “Cyklotrasa Malý Dunaj” projektovaná na pravom brehu Malého Dunaja (celková dĺžka vrátane výhľadu cca 1,9 km) vedie od okružnej križovatky po most nad Malým Dunajom. Táto cyklotrasa nahrádza časť pôvodnej cyklotrasy JuRaVa II. na ľavom brehu Malého Dunaja na nespevnenej ceste a na Leknovej ulici.

Lávka ponad Šúrsky potok

Cyklotrasa JuRaVa II. má naplánovaný štart na hrádzi Šúrskeho kanála medzi obcami Vajnory a Čierna Voda. Súčasťou tohto úseku by bola aj odpočinková zóna so sedením pre turistov.

Nová by mala pribudnúť cyklolávka ponad Šúrsky potok, čím sa odstráni aj kolízny dočasný úsek existujúcej cyklotrasy JuRaVa I. na moste cestou z Vajnor na Čiernu Vodu. Projekt lávky sa však bude spracovávať samostatne, základné dáta hovoria o jednopolovej konštrukcii s dĺžkou cca 35 metrov.

Ďalej by JuRaVa II. pokračovala úsekom popod most na Čiernu Vodu, ďalej napojením na úsek Mohyla – malý Dunaj a napokon záverečným nespevneným úsekom od južnej brány areálu Letiska M.R. Štefánika až po most nad Malým Dunajom.

Mapku cyklotrasy JuRaVa I. si môžete pozrieť tu.

Fotogaléria – JuRaVa I.

Zdroj: Račaweb, JuRaVa, mapa: JuRaVa