Mestská časť Rača otvorila pre svojich občanov ďalšiu bezplatnú  službu, tentokrát v oblasti právneho poradenstva. Je určená všetkým, ktorí sa pri riešení rôznych životných peripetií potrebujú poradiť s odborníkom. Mestská časť sa inšpirovala podobnými službami, ktoré už fungujú u susedov.

Poradenské právne služby bude poskytovať advokátska kancelária, s ktorou máme uzavretú zmluvu. Zatiaľ bude poradňa fungovať dvakrát do mesiaca, neskôr sa zariadime podľa záujmu,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský a dodal, že oblasti právneho poradenstva by mali zahŕňať hlavne rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Bezplatná právna poradňa v Rači už začala fungovať. Poradenské právne služby poskytuje advokátska kancelária, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.

Bezplatná právna poradňa v Rači už začala fungovať. Poradenské právne služby poskytuje advokátska kancelária, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.

Nejde o zastupovanie pred súdom

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Starosta Rače Peter Pilinský informuje o bezplatnej právnej poradni pre občanov

„Právnou poradňou chceme pomôcť ľuďom v riešení ich problémov, ale tiež ohrozeným skupinám ako sú starší ľudia, občania s nízkym príjmom, mladé rodiny alebo slobodné mamičky. Zároveň však treba upozorniť, že poradňa nebude zastupovať občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nebude zaoberať trestným právom,“ dodal Pilinský.

Inšpirácia u susedov

Bezplatná právna poradňa už funguje v štyroch mestských častiach – Starom Meste, Novom Meste, Petržalke a tiež v Dúbravke.

Pri projekte sme sa inšpirovali skúsenosťami z iných mestských častí a je zrejmé, že o poradňu majú záujem najmä mladí ľudia a seniori. Právne poradenstvo bude poskytované formou osobnej ústnej konzultácie, záujemca nebude musieť preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery,“ povedala vedúca kancelárie starostu v Rači Mgr. Ivana Luptáková Urbanová s tým, že služby budú môcť využívať iba obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v Rači.

Kedy prísť na konzultáciu?

Bezplatná právna poradňa v Rači už začala fungovať – k dispozícii bude každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Prvýkrát sa pre občanov otvorila v stredu 6. mája 2015.

Právna poradňa v Rači bude fungovať dvakrát do mesiaca na Obecnom úrade na Alstrovej ulici 249.

Právna poradňa v Rači bude fungovať dvakrát do mesiaca na Obecnom úrade na Alstrovej ulici 249.

Zdroj: Eva Miklánková, MÚ Bratislava – Rača, úprava: račaweb