Rača získala dotáciu od župy, vďaka ktorej môže zrealizovať kompletnú rekonštrukciu povrchu Stupavskej ulice, ktorá je pre svoj profil a frekvenciu premávky jednou z najproblematickejších na území starej Rače. V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou zverejnila Mestská časť Bratislava – Rača na svojom vynovenom webe približný časový harmonogram stavebných prác:

Stupavská ulica, ktorá sa na Alstrovu napája pri evanjelickom kostole, prejde rekonštrukciou.

Stupavská ulica, ktorá sa na Alstrovu napája pri evanjelickom kostole, prejde rekonštrukciou.

18. a 19. 10.2016 – frézovanie vozovky
od 20.10. 2016 – prípravné práce, výšková úprava šácht a poklopov
od 26.-28.10. 2016 – pokládka asfaltového krytu

Obyvatelia Stupavskej ulice dostanú informačné lístky do schránok.

Budúci týždeň sa začne na ulici Stupavská akcia “guľový blesk”, tzn. komplexná rekonštrukcia asfaltového povrchu v celej jej dĺžke. Rekonštrukcia sa bude realizovať vďaka mimoriadnej dotácii (60 tis. EUR) od Bratislavského samosprávneho kraja. Všetkých obyvateľov Stupavskej prosíme o trpezlivosť a toleranciu. Verím, ze výsledok tejto akcie následne ocenia,” uviedol na svojom profile na Facebooku starosta Peter Pilinský.

Zdroj: rčw, foto: Google Street View